برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نورآدرنالین با تحریک α1- آدرنوسپتورو باز کردن کانال پتاسیمی وابسته به ATP در غشای میتوکندری سبب کاهش شدت آریتمیهای بطنی ناشی از ایسکمی میوکارد درموش صحرایی در مدل in vivo میگردد

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: ايماني عليرضا*,فقيهي مهديه,صدر سيدشهاب الدين,كشاورز منصور,صادقي نياركي سميه
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات نشان داده اندكه به كاربردن برخي عوامل فارماكولوژيكي قبل از ايسكمي سبب حفاظت ميوكارد ميشود و آريتميهاي بطني را کاهش ميدهد. از طرفي، نقش حفاظتي نورآدرنالين در آريتميهاي بطني ناشي از ايسكمي مورد ترديد است و اثر آن بر كانالهاي پتاسيمي وابسته به ATP در غشاي ميتوكندريايي (mKATP) معلوم نيست.
روشها: در اين مطالعه موشهاي صحرايي نر با پنتوباربيتال بيهوش شده و كاروتيد، تراشه و وريد دم آنها كانوله گرديده، به ونتيلاتور مكانيكي متصل ميشدند. ليد
II الكتروكارديوگرام و فشار خون آنها نيز توسط سيستم power lab ثبت ميگرديد. پس از باز كردن قفسه سينه در فضاي پنجم دنده اي چپ، پريكارد را برداشته و نخ بخيه سيلك ٠/٦ رادورتنه اصلي شريان كرونري نزولي چپ قرار ميداديم. با كشيدن نخ ايسكمي ايجاد ميشد. آريتميهاي بطني مانند ضربانات نابجاي بطني، تاكيكاردي بطني و فيبريلاسيون بطني در طي ۲۵ دقيقه ايسكمي در گروههاي زير ثبت گرديد: (n=7) گروه I: بعنوان كنترل درنظر گرفته و در گروه II: نورآدرنالين 2 mgr/kg قبل از ايسكمي تزريق وريدي ميشد. در گروه III و گروه IV: به ترتيب بلوكر اختصاصي آلفا-يك آدرنوسپتور (پرازوسين، (0.5 mg/kg و بلوكر اختصاصي -5 mKATP هيدروكسي دكانوييات، (10 mg/kg قبل از نورآدرنالين تزريق وريدي شدند.
نتايج: نتايج نشان داد كه تزريق نورآدرنالين به طور معناداري
(p<0.05) در مقايسه با گروه كنترل سبب كاهش شدت آريتمي هاي بطني ميگردد و بلوكر اختصاصي mKATP و رسپتورهاي الفا-يك سبب حذف اين اثر حفاظتي نورآدرنالين ميشود.
نتيجه گيري: نورآدرنالين از طريق رسپتورهاي آلفا-يك و باز كردن
mKATP ميتواند سبب حفاظت ميوكارد شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 37  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی