برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

دخالت آنزیم 5-آلفا ردوکتاز در حذف تستوسترون مغز ناشی از درد، وبی دردی و وابستگی ناشی از مرفین و سیستم پاداش

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميني حسين,وردي جواد,احمدياني ابوالحسن*
 
 *گروه فارماکولوژي، مرکز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

واکنش بين تستوسترون با مرفين و اثرات آن بر درد سالهاست که مورد توجه قرار گرفته است. امروزه تستوسترون نورواستروئيدي در نظر گرفته مي شود که مغز مستقل از گنادها آن را توليد مي کند. آنزيم ردوکتاز توزيع وسيعي در مغز و نخاع داشته و تستوسترون را متابوليزه مي کند. از آنجا که درد مزمن و مرفين هر دو کاهش تستوسترون در CNS را سبب مي شوند، لذا توجه ما به آنزيم 5-آلفا ردوکتاز جلب گرديد. مطالعات اوليه نشان داد که مرفين و درد مزمن ميزان تستوسترون مغز را به ميزان بيشتري در مقايسه با سرم کاهش مي دهند که اين اثر با تجويز فيناسترايد (مهار گر آنزيم 5-آلفا ردوکتاز) مهار مي شود که بيانگر افزايش احتمالي فعاليت آنزيم در اثر مرفين و درد مي باشد. اين نتيجه گيري با مطالعه تکميلي بر روي تغييرات mRNA آنزيم در اثر مصرف مرفين مورد تاييد قرار گرفت چرا که نتايج نشان دهنده افزايش mRNA آنزيم متعاقب مصرف مرفين در هر دو شکل حاد و مزمن بود. حال اين سوال مطرح بود که آيا افزايش فعاليت 5-آلفا ردوکتازي بدنبال مصرف مرفين نقشي در بروز يا تعديل آثار مختلف مرفين هم دارد. مطالعات رفتاري نشان دادکه مهار آنزيم باعث افزايش بي دردي ناشي از مرفين، و کاهش تولرانس و وابستگي به آن مي گردد. در ادامه کار با انجام ميکرودياليزدر نوکلئوس اکومبنس (جايگاه سيستم پاداش مغزي و اثر داروهاي اعتياد آور) و با مهار آنزيم، اثرات مرفين بر افزايش متابوليت هاي دوپامين مورد مطالعه قرار گرفت که مهار آنها را سبب شد. موارد فوق حکايت از دخالت آنزيم 5-آلفا ردوکتاز در بروز اثرات درد و مرفين بر کاهش تستوسترون، بي دردي و سيستم پاداش مغزي دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1977  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی