برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثرات پروبیوتیکها روی چهار باکتری انتروپاتوژن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كريمي نيك اشرف,اسلام كيش فرزانه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: سيستم گوارشي ما داراي تعداد بيشماري از باكتريهاي مفيد بنام پروبيوتيك ميباشد. واژه پروبيوتيك واژهاي يوناني بنام براي زندگي ميباشد. پروبيوتيكها با مكانيسم هاي متفاوتي از قبيل كمك در هضم غذايي نابود سازي ميكرواورگانيسمهاي بيماري زا و تقويت ميكرواورگانيسمهاي مفيد موجود در دستگاه گوارش موجبات حفظ سلامتي در بدن ميگردد. مهمترين گروه باكتريهاي پروبيوتيك لاكتوباسيلوسها هستند كه بر باكتريهاي بيماريزاي رودهاي اثرات بازدارندگي قابل توجهي دارند. لاكتوباسيلوسها از طرق مختلف از قبيل توليد اسيدهاي آلي، توليد پراكسيد هيدروژن، باكتريوسينها و جلوگيري از اتصال ارگانيسمهاي بيماريزا فعاليت ضد ميكروبي خود را نشان ميدهند.
روشها: در اين مطالعه 4 گونه از لاكتوباسيلوسها از قبيل لاكتوباسيلوس بولگاريكوس، پلانتاروم، كازئي فرمنتوم از نظر اثرات بازدارندگي بر عليه چهار باكتري شاخص پاتوژن رودهاي Salmanella paratyphi A,S.aureus, E.coli و Shigella dysantriae
 به روش agar overlay method مورد بررسي قرار گرفتند. لاكتوباسيلوسها بر روي محيط MRS بصورت نقطهاي تلقيح شده و بمدت 48 ساعت در دماي 37oC قرار گرفتند. پس از تشكيل كلني، پليتها با 7 سي سي محيط كشت نيمه جامد تريپتيكاز سوي آگار تلقيح شده استريل تلقيح شده با يكدهم ميلي ليتر سوسپانسيون باكتري پاتوژن رودهاي پوشانده شد. در مورد هر لاكتوباسيلوس وانتروپاتوژن تست بطور جداگانه انجام گرفت. پليتها بمدت  24 ساعت در دماي 37oC قرار گرفتند. فعاليت ضد ميكروبي هر لاكتوباسيلوس با اندازه گيري قطر هاله عدم رشد اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج نشان دادند كه تمامي لاكتوباسيلوسها داراي فعاليت ضد ميكروبي بر عليه چهار باكتري پاتوژن رودهاي ميباشند.
نتيجه گيري: ميتوان از باكتريهاي لاكتوباسيلوس به عنوان پروبيوتيك در امر شيمي درماني و درمان عفونتهاي ميكروبي بهره جست.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 26  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی