مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات گلوکوکورتيکوييدها بر به خاطرآوري حافظه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رشيدي پور علي*
 
 *دانشگاه علوم پزشکي سمنان، بخش و مرکز تحقيقات فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

شواهد زيادي وجود دارند که گلوکوکورتيکوييدها فرايند به خاطرآوري حافظه را در انسان و حيوانات آزمايشگاهي مختل مي كنند. اعمال استرس حاد و تزريق گلوکوکورتيکوييدها قبل از تست به خاطرآوري سبب آسيب به خاطرآوري انواع اطلاعات در انسان و حيوان مي شود ولي مكانيسم هاي درگير (ژني يا غيرژني) مشخص نيستند. اخيرا، ما با انجام مجموعه اي از آزمايشها روي موش آزمايشگاهي، مشاهده نموديم كه اثرات گلوکوکورتيکوييدها بر به خاطرآوري حافظه عمدتا از طريق مكانيسم هاي غيرژني اعمال مي شود. اين مكانيسم ها شامل فعال شدن گيرنده هاي غشايي و تعامل با چندين پيك عصبي در مغز است. در اين مقاله، به اين يافته ها پرداخته مي شود.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 24  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی