برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی غلظت الکترولیت ها در مایع مغزی نخاعی در نوزادان حاصل از مادران دیابتی در طی مراحل تکامل بعد از تولد در رت

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: طهراني پور مريم*,حائري روحاني سيدعلي,بهنام رسولي مرتضي,پريور كاظم,رحيمي امين
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اختلالات عروقي ناشي از ديابت مليتوس مي تواند موجب بر هم خوردن تعادل ورود وخروج آب و الکتروليت ها از ديواره مويرگهاي خوني در بسترهاي عروقي اختصاصي مانند کليه و شبکيه شود. در اين تحقيق اثرات ديابت مادري بر ساختار عروقي شبکه کروئيد و در نتيجه بهم خوردن تعادل در انتقال يونها و هموستازي مايع مغزي نخاعي مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: ديابت مادري توسط تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوزيس به نسبت
55 mg/kg القا شد. سپس از نوزادان 1 و 5 و 10 و 15 روزه مايع مغزي نخاعي به روش ميکروپيپت از محل سيسترنا مگنا جمع آوري شد و غلظت الکتروليت ها (سديم-پتاسيم-کلسيم) به روش اتوآنالايزر در آن ارزيابي شد و سپس نتايج با گروه شاهد مقايسه گرديد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که بين غلظت الکتروليت ها (سديم-پتاسيم-کلسيم) درگروه تجربي (حاصل از مادران ديابتي) و شاهد اختلاف معني داري
(p<0.01) مشاهده مي گردد.
نتيجه گيري: ديابت با تاثير بر سيستم عروقي کروئيد و احتمالا تغيير در نفوذپذيري شبکه کروئيد باعث تغيير در ترکيب مايع مغزي نخاعي و متعاقب آن حجم
csf مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 51  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی