برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر مورفین بر قند خون و انسولین موش های صحرایی تغذیه شده با فرکتوز

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: شهركي محمدرضا,شهركي الهام,ميرشكاري حميده,جي پالن ماني
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مورفين ماده مخدري است که به عنوان ضد درد استفاده مي شود و بعضي از بيماران ديابتي نيز به عنوان کاهش دهنده قند خون از آن استفاده مي کنند. هدف اين بررسي مطالعه اثر تک دز و کرونيک مورفين بر قند و انسولين سرم موشهاي صحرايي نر تغذيه شده با فرکتوز بوده است.
مواد و روشها: جمعيت مورد بررسي چهار گروه موش صحرايي نر از نژاد
Wistar-Albino بودند (تعداد=40)، گروه شم کنترل و سه گروه تست که به مدت 8 هفته آب سرشار از فرکتوز دريافت کردند. گروه اول تست در اين مدت هيچ ماده اي دريافت نکرد، گروه دوم يک دز مورفين بين 60-30 دقيقه قبل از خونگيري دريافت کرد و گروه سوم قبل از خونگيري وابسته به مورفين بودند. در پايان آزمايش حيوانات بيهوش و خونگيري از گردن انجام و قند و انسولين اندازه گيري شد. اطلاعات بدست آمده با تستهاي آماري ANOVA و Schffe آناليز و نتايج بصورت mean±SD گزارش گرديد. اختلافات آماري با P<0.05 معني دار تلقي شد.
نتايج: نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که قند و انسولين سرم تمام گروه هاي دريافت کننده فرکتوز نسبت به گروه شم کنترل افزايش معني داري دارد اما ميزان مصرف آب اين گروهها نسبت به گروه شم کنترل کاهش معني داري داشت. بعلاوه انسولين گروه دريافت کننده تک دز مورفين نسبت به ساير گروههاي تست افزايش معني دار داشت، در صورتيکه در گروه وابسته به مورفين فقط قند خون نسبت به گروههاي ديگر تست کاهش معني داري نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که مصرف کرونيک مورفين موجب کاهش قند خون و تک دز آن افزايش انسولين سرم رتهاي تغذيه شده با فرکتوز را در پي دارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 241  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی