برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر گرد میوه حنظل بر قند خون موش صحرایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: سلامي محمود,آقانوري زهرا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ديابت بعنوان يک مشکل عمده سلامتي در دنيا مطرح اسـت كه منجر به ناخوشي، مرگ و مير و در نتيجه هزينه هاي اقتصادي قابل توجه ميگردد. هندوانه ابوجهل يا حنظل در طب سنتي بعنوان داروي (شفابخش) ديابت مطرح مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر گرد ميوه حنظل بر قند خون راتهاي نرمال ميباشد.
مواد و روش ها: جهت انجام آزمايش تعداد 15 سر رات نرمال بطور تصادفي در دو گروه شاهد و آزمايش تقسيم بندي شدند. حيوانات گروه آزمايش
30 mg/kg دارو را، به شكل سوسپانسيون گرد ميوه حنظل و گروه کنترل آب مقطر، از طريق گاواژ داخل دهان، دريافت کردند. قند خون حيوانات، پس از 12 و 1، 2، 3، 4، 6، 8، 10 ساعت از تجويز دارو، اندازه گيري گرديد. در پايان يافته ها با استفاده از تست هاي Unpaired Student t-test و ANOVA-Repeated measures جهت مقايسه داده ها بين دو گروه و داخل هر گروه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: پس از 1 ساعت
X=12.5 mg/dl) كاهش و (P.V=0.002 و پس از 4 ساعت X=9.6 mg/dl) كاهش و (P.V=0.04 در گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل قند خون بطور معني دار كاهش يافت.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد سوسپانسيون گرد ميوه حنظل به ميزان
30 mg/kg قند خون موش هاي صحرايي نرمال را پس از 1 ساعت و پس از 4 ساعت در مقايسه با گروه کنترل بطور معني دار کاهش داد. اين نتايج مي تواند مطرح کننده اثر حاد هيپوگليسميک گرد ميوه حنظل باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 89  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی