برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات تیموکینون بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حاج زاده موسي الرضا*,محمديان روشن نعما,رحماني زينب
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

تيموکينون مهمترين ترکيب موجود در اسانس دانه گياه سياهدانه ميباشد که خواص فارماکولوژيکي متعددي از جمله خواص ضد ميکروبي، ضدالتهابي، کاهش چربيهاي سرم و اثرات آنتي اکسيدان براي آن گزارش شده است. هدف اين پژوهش بررسي اثرات تيموکينون بر روي سنگ کليه در رت مي باشد. در اين مطالعه 60 سر رت از نژاد ويستار به صورت تصادفي به 6 گروه 10 تايي تقسيم و در طول تجربه به شرح زير تيمار شدند: به آب آشاميدني گروه A (کنترل سالم) به ميزان 1% آب مقطر و به آب آشاميدني گروه کنترل منفي (B) و رتهاي گروههاي تجربي به مدت 28 روز اتيلن گليکول به مقدار 1% اضافه شد. گروه C (پيشگيري) از اولين روز و گروه D (درمان) از روز پانزدهم تجربه روزانه 5 mg/kg/B.W تيموکينون به صورت IP دريافت کردند. به گروه E (پيشگيري) از روز اول و به گروه F (درمان) از روز پانزدهم روزانه 10 mg/kg/B.W تيموکينون به صورت IP داده شد. در پايان تجربه کليه تمام رتها با روشهاي روتين آسيب شناسي از نظر حضور تجمعات بلورهاي اگزالات کلسيم بررسي شدند. نتايج نشان داد که در گروه B تعداد تجمع کريستالها در مقايسه با گروه A بطور معني داري افزايش دارد (P<0.001). تجمعات بلورهاي اگزالات کلسيم در گروه C و (P<0.01) D و گروه (P<0.05) E در مقايسه با گروه B بطور معني داري کاهش يافته ولي با کنترل سالم تفاوت معني داري نداشتند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که تيموکينون با دوز 5 mg/kg/B.W در جلوگيري از تجمع کريستالهاي اگزالات کلسيم و در ريزاندن سنگ کليه موثر است. تيموکينون با دوز 10 mg/kg/B.W نيز اثر پيشگيري نشان ميدهد اگرچه ضعيف تر از دوز 5 mg/kg/B.W است. همانطور که مشاهده ميشود با افزايش دوز تيموکينون از اثرات آن بويژه در ريزاندن سنگ کليه کاسته ميشود. که ممکن است به علت اثرات توکسيک آن باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 108  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی