برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر نارسایی زیر واحد آلفا-3 پمپ سدیمی بر روی حساسیت به موج تضعیف کننده انتشاری

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: زاهدي خراساني مهدي*,وكيلي عابدين,جراحي مرتضي,درير جنز
 
 *مرکز تحقيقات و گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ميگرن خانوادگي همراه با نيمه فلجي نوع (FHM II) 2 توام با جهش در ژن ATP1A2 مي باشد که زير واحد آلفا-دو پمپ سديمي را کد مي کند. مطالعه قبلي ما نشان داد که نارسايي زير واحد آلفا-2 پمپ سديمي موجب افزايش حساسيت به موج تضعيف کننده انتشاري قشري CSD): مکانيسم احتمالي اوراي قبل از ميگرن) مي شود. با توجه به مشابهت زير واحد آلفا-2 و آلفا-3 پمپ سديمي، در اين تحقيق اثر نارسايي زير واحد آلفا-3 پمپ سديمي بر حساسيت به CSD بررسي شد.
روشها: ما از موشهاي هتروزيگوت با يک جهش خنثي در ژن
ATP1A3 که زير واحد آلفا-3 پمپ سديمي را کد مي کند استفاده نموديم. برشهاي مغزي ناحيه پس سري از موشهاي وحشي و هتروزيگوت استفاده شد. CSD با افزايش مرحله ايي پتاسيم مايع مغزي- نخاعي مصنوعي به ميزان 5/2 ميلي مول و به فواصل زماني 30 دقيقه القا مي شد. از ميکروالکترودهاي حساس يوني و تکنيک تصوير برداري اپتيکي براي ثبت فاکتورهاي مختلف در غياب و حضور اوآبائين استفاده شد.
نتايج: نتايج ما نشان داد که تغيير معني داري در آستانه و سرعت انتشار
CSD، سيگنال ذاتي- اپتيکي بافتي و دامنه و طول مدت پتانسيل DC، بين موشهاي وحشي و هتروزيگوت وجود ندارد. اوآبائين (5 ميکرو مول) در موشهاي وحشي و هتروزيگوت به طور معني داري طول مدت پتانسيل DC را افزايش و دامنه آن را کاهش داد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان داد نارسايي زير واحد آلفا-3 پمپ سديمي اثري بر حساسيت به
CSD ندارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 51  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی