برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر پروبیوتیک بیوپلاس 2ب بر روی رشد و عملکرد بره های پرواری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مشهدي اسماعيل عليرضا,عرب حسينعلي,رضاييان محمد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: استفاده از پروبيوتيکها به عنوان مکملهاي بيولوژيک به منظور افزايش رشد و بهبود عملکرد حيوانات اهلي مورد توجه زيادي قرار گرفته است. بيوپلاس 2ب از جمله اين مکملهاي پروبيوتيکي است که به عنوان محرک رشد در بعضي از حيوانات مورد مطالعه قرار گرفته است.
هدف: بررسي اثرات بيوپلاس 2ب روي افزايش وزن، ضريب تبديل غذايي و يستم ايمني در برههاي پروراري.
روش: تعداد 32 راس برهي نر پرواري بين دو تا سه ماهه به چهار گروه آزمايشي تقسيم گرديدند. گروه اول به ميزان دو برابر، گروه دوم به ميزان توصيه شده (500 گرم در هر تن غذا) و گروه سوم به ميزان نصف دز توصيه شده از مکمل بيوپلاس استفاده کردند و گروه چهارم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مدت پرورش در طي يک دوره سه ماهه بود که در پايان هر روز ميزان غذاي مصرفي و در پايان هر هفته ميزان وزن هر گوسفند اندازه گيري مي گرديد. علاوه بر آن در طي سه مرحله مختلف از تمامي گوسفندان خونگيري انجام شد و از نظر ميزان گلبولهاي قرمز و سفيد مورد شمارش قرار گرفتند.
نتايج: گروه دوم که به ميزان توصيه شده از پروبيوتيک مصرف کرده بودند، بالاترين افزايش وزن معني داري را به ميزان 9/19 درصد نشان دادند در حاليکه گروه سوم که به ميزان نصف گروه دوم، بيوپلاس مصرف نموده بودند، هيچگونه اضافه وزني را نشان ندادند و اختلاف وزن در گروه اول 8/8% بوده است. در گروه دوم ضريب تبديل غذايي نيز به ميزان 04/15% کاهش يافته بود که اين اختلاف معنيدار بوده است. در تعداد گلبولهاي قرمز اختلاف معنيداري بين گروههاي مختلف نشان داده نشد، ليکن ميزان گلبولهاي سفيد در گروههاي مصرف کننده بيوپلاس در حالت وابسته به دوز افزايش يافت.
نتيجه گيري: استفاده از مکمل بيوپلاس 2ب در حد توصيه شده باعث افزايش وزنگيري روزانه و کاهش ضريب تبديل ميشود. از طرفي اين ماده با تحريک يستم ايمني سبب افزايش ميزان گلبولهاي سفيد خون مي شود که احتمالا ميتواند در بهبود سلامت دام موثر واقع شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1607  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی