برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مولاسیون محیط کشت جدید هلیکوباکترپیلوری و بررسی اثر ضد میکروبی گیاه Nepeta ucrainica L.subsp.kopetdaghensis روی هلیکوباکترپیلوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خواجه كرم الديني مهرانگيز*,رمضاني محمد,قلوبي آيدا,حسين آبادي طاهره
 
 *دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشكده پزشكي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

در اين مطالعه، اثر افزودن ال-سيستئين به محيط كشت هليكوباكترپيلوري همچنين اثر مهاري عصاره گياه Nepeta ucrainica L. subsp. Kopetdaghensis بر رشد اين باكتري مورد ارزيابي قرار گرفت. در ابتدا گياه، خشك و آسياب شده و به روش سوكسله و با كمك حلال متانول عصاره گيري شد. از عصاره غليظ به دست آمده با استفاده از متانول غلظتهاي 25، 50، 100 و 200 ميلي گرم بر ميلي ليتر تهيه گرديد و توسط نمونه هاي كلينيكي هليكوباكترپيلوري با استفاده از روش آگار ديفيوژن اثرات مهاري عصاره بر رشد اين ميكروب بررسي گرديد. از مترونيدازول با غلظت 30 ميلي گرم بر ميلي ليتر به عنوان كنترل مثبت استفاده شد. همه پليتها در شرايط ميكروآئروفيليك در 37oC به مدت 7-5 روز نگهداري شد سپس هاله عدم رشد پس از يك هفته مورد اندازه گيري قرار گرفت. قطر هاله هاي عدم رشد ايجاد شده توسط غلظتهاي 25، 50، 100 و 200 ميلي گرم بر ميلي ليتر عصاره و 30 ميلي گرم بر ميلي ليتر مترونيدازول بر روي 15 سويه باكتري به طور ميانگين به ترتيب 6/6، 8/8، 3/12، 17 و 2/17 ميلي متر بود. MIC به روش رقت آگار تعيين شد، بدين ترتيب كه مقدار مشخصي عصاره با محيط كشت قبل از سرد شدن مخلوط و در پليتها ريخته شد. سپس كلوني روي محيط كشت داده شد و رشد يا عدم رشد پس از گذشت يك هفته بررسي گرديد. مقدار MIC تعيين شده برابر 6/6 ميلي گرم بر ميلي ليتراز محيط كشت بود. بر اساس نتايج به دست آمده مي توان گفت افزودن سيستئين در محيط كشت باعث ايجاد كلوني هاي بزرگتر و فراوانتري شد و همچنين عصاره گياه به خصوص در غلظت بالاتر از 100 ميلي گرم بر ميلي ليتر داراي اثر مهاري قابل توجهي روي رشد هليكوباكترپيلوري بود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 109  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی