برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر شل کنندگی ترکیبات پلی فنلی برگ مو بر آئورت موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حيدري اكبر*,غريب ناصري محمدكاظم,رمضاني زهرا
 
 *گروه فيزيولوژي و گروه شيمي دارويي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: اثرات مفيد و محافظت كنندگي تركيبات پلي فنلي مانند فلاوونوئيدهاي گياهان در مطالعات متعدد به اثبات رسيده و مكانيسم هايي نيز براي فعاليت زيستي آنها پيشنهاد شده است. مطالعات قبلي نشان داد كه عصاره آبي الكلي برگ مو انقباضات ناشي از فنيل افرين را در آئورت موش صحرايي با دخالت سيستم NO-cGMP كاهش مي دهد ولي ترکيبات موثر مشخص نگرديد.
روشها: عصاره گيري از برگ مو توسط اتانول 70% در دستگاه سوكسله تهيه شد و بعد از خشك كردن در متانول 70 درجه حل گرديد و تركيبات چرب عصاره در مجاورت با پتروليوم اتر و در قيف جداكننده جدا شد. تركيبات غير قطبي بکمک كلروفرم از عصاره جدا گرديد و تركيبات پلي فنلي توسط اتيل استات از عصاره باقي مانده جداسازي شد. آئورت سينه اي موش صحرايي نر از نژاد ويستار (160 تا 210 گرم) در حمام بافت (محلول كربس- هانسليت،
37oC و (pH-7.4 قرار گرفت و انقباضات به روش ايزومتريك و تحت 1 گرم كشش اوليه ثبت گرديد.
نتايج: شرط انجام آزمايشات سلامت اندوتليوم آئورت بود (شلي بيش از 70 % ناشي از استيل كولين
(1 mM) بر انقباض ناشي از فنيل افرين (1 mM). نتايج نشان داد كه تركيبات پلي فنلي برگ مو (بصورت تجمعي 2/0، 4/0 و (8.0 mg/ml انقباض ناشي از فنيل افرين را بصورت وابسته به غلظت كاهش داد (P<0.001). حضور 30 دقيقه (100 mM) L-NAME و متيلن بلو (10 mM) بطور جداگانه، اثر مهاري عصاره را بصورت قابل توجه كاهش داد (به ترتيب P<0.001 و (P<0.05.
بحث: احتمالا تركيبات پلي فنلي برگ بصورت وابسته به اندوتليال و با دخالت سيستم NO-cGMP اثر مهاري خود را اعمال مي نمايند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 44  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی