برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی امکان خوگیری (Dunaliella salina منبع توانمند بتاکاروتن) به شرایط افراطی شدت نور پایین و عدم تلقیح دی اکسید کربن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسيني كلبادي زهرا*,ساطعي آرين,شكروي شادمان,اميرلطيفي فريبا,صفايي كتولي مريم,حسيني كلبادي عماد
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه ازاد اسلامي گرگان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه بتا کاروتن پيش ساز ويتامين A مي باشد. اين ترکيب به عنوان عامل توانمند ضد سرطان مورد توجه جدي قرار دارد. تاثير بتا کاروتن بر کاهش انواع سرطان در پژوهش هاي متعدد ايمونولوژي و اپيدميولوژي مورد تاييد قرار گرفته است. بدين ترتيب و با توجه به اينکه بيش از 10% وزن خشک گونه اي Dunaliella از بتا کاروتن تشکيل شده، مطالعه قابليت بقا و امکان خوگيري سويه هاي مختلف اين جنس به شرايط محيطي بويژه شرايط افراطي جهت هر گونه بهره برداري اقتصادي آتي ضروري مي باشد. در اين پژوهش، خوگيري D.salina به شرايط توام نور- بسيار- محدود (زير 1000 لوکس) و محدوديت نسبي دي اکسيد کربن محلول، مورد بررسي قرار گرفته است. اين سويه در ميان ريز جلبک ها، بويژه از نظر توانمندي بيوتکنولوژي صنعتي، نمونه اي شاخص مي باشد.
روشها: پس از جمع آوري و شناسايي مقدماتي، سويه
D.salina تحت دماي 30 درجه و شدت نور مستقيم و مداوم بسيار ضعيف (980 لوکس) سفيد و هوادهي عادي قرار گرفت. تيمار هاي شوري شامل: 0، 5/7، 15، 30، 50% که از طريق افزايش NaCl به محيط متداول جانسون در کشت محدود اعمال گرديدند. رشد از طريق کدورت سنجي با استفاده از OD750 اندازه گيري شد. محتوا و غلظت رنگيزه اي (کاروتن و گزانتوفيل) با استفاده از عصاره استني سنجش گرديد.
نتايج: داده ها نشان داد که بيشينه نرخ رشد در شرايط شوري 5/7% به دست مي آيد. بيشترين غلظت کاروتن و گزانتوفيل در نمونه مربوط به رشد نمونه در شوري 30% است.
نتيجه گيري: خوگيري نمونه به شرايط افراطي اعمال شده (شدت نور پايين و محدوديت دي اکسيد کربن) جالب توجه مي باشد. اين يافته بويژه از نظر اقتصادي حايز اهميت مي باشد. به نظر مي رسد که در اين سويه تحت شرايط مذکور مکانيسم تراکمي دي اکسيد کربن به طور کامل فعال است. ضمن اينکه توانايي کسب سازگاري به شرايط سخت از طريق انعطاف پذيري در محتوا و غلظت رنگيزه ها وجود دارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 40  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی