برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس های حاصل از اندام های مختلف Pinus nigra و Pinus wallichiana

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسن زاده خياط محمد*,امامي سيداحمد,اصيلي جواد,شرفي سيده مريم
 
 *گروه شيمي دارويي، دانشکده داروسازي، مرکز تحقيقات علوم دارويي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

در اين مطالعه اسانس هاي حاصل از اندامهاي مختلف دو گياه Pinus nigra و Pinus wallichiana مورد ارزيابي قرار گرفتند. روغن هاى فرار موجود در اندامهاى مختلف اين گياهان پس از جمع آورى به روش تقطير با بخار آب استخراج شده و سپس توسط روش GC-MS مورد آناليز قرار گرفتند. تركيبات اصلي موجود در اين روغن هاى فرار شامل آلفا پينن، بتا پينن، کامفن، مريسن، ليمونن، بتا کاريوفيلن و جرماکرن دي بودند. روغنهاى فرار حاصل از اندامهاى مختلف دو گياه مذكور و نيز تعدادي از ترکيبات استاندارد موجود در اين اسانس ها مانند آلفا پينن، بتا پينن، مريسن، ليمونن و دلتا-3- کارن بوسيله آزمونهاى مختلف براي بررسي اثر آنتي اکسيداني مورد آزمايش قرار گرفتند. روشهاي آزمايش تعيين اثر آنتي اکسيدان مورد استفاده شامل آزمون غربالگرى سريع به وسيله TLC، آزمون دى فنيل پيكريل هيدرازيل (DPPH)، آزمون دزوكسى ريبوز (DR)، آزمون عملكرد جايگاه ويژه و آزمون پراکسيداسيون غير آنزيماتيک ليپيد بودند. در اين آزمايشها ويتامين C، كوئرستين، ويتامين E، دى متيل سولفوكسايد و بوتيل هيدروكسى تولوئن به عنوان كنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفتند. در آزمون TLC، تقريبا تمامى نمونه هاي مورد آزمايش از خود اثر آنتى اكسيدان نشان دادند. در آزمون DPPH، بيشترين اثر آنتى اكسيدان را روغن فرار حاصل از ميوه گياه Pinus nigra، از خود نشان داد. در آزمون دزوكسى ريبوز، قويترين اثر آنتى اكسيدان مربوط به روغن فرار حاصل از برگ گياه Pinus nigra بود. در آزمون پراکسيداسيون غير آنزيماتيک ليپيد، روغن فرار حاصل از ميوه گياه Pinus nigra بيشترين اثر آنتى اكسيدان را از خود نشان داد. در نهايت بنظر ميرسد که روغن هاى فرار دو گياه Pinus nigra و Pinus wallichiana، تركيبات اصلي موجود در اين روغن هاى فرار و كنترل هاى مثبت عمدتا داراي اثرات آنتى اكسيدان ميباشند ولي شدت اثر آنها در آزمون هاي مختلف، متفاوت ميباشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی