برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش گیرنده های اوپیوییدی با ارزیابی اثر ضد دردی روغنهای ضروری جاصل از گیاه زنیان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حجازيان سيدحسن*
 
 *بخش فيزيولوژي، دانشکده پزشکي يزد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از اين مطالعه ارزيابي گيرنده هاي اوپيوييدي ناشي از تاثير ضد دردي روغنهاي ضروري حاسل از گياه زنيان است. اثر ضد دردي روغنهاي ضروري بوسيله سيستمها و گيرنده هاي متعدد اعمال ميشود که مهمترين آنها سيستمهاي اوييوييدي نيتريک اکسيد اندومتاسين و هيوسين بوده و بعضي از گياهان دارويي از طريق مهار آزاد سازي مواد ميانجي اعمال ميشود.
روشها: در اين مطالعه آزمون فرمالين بعنوان يک آزمون استاندارد ايجاد کننده درد مورد استفاده قرار گرفت و اثر ضد دردي روغنهاي ضروري با تزريق داخل صفاقي با پيش درماني نالوکسون بعنوانيک انتاگونيست گيرنده هاي اوپيوييدي مقايسه شده است.
نتايج: نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان ميدهد که با پيش درماني نالوکسون بعنوان يک انتاگونيست گيرنده هاي اوپيوييدي اثر ضد دردي را در آزمايش فرمالين تغييرنداده و نسبت به گروه کنترل معني دار نميباشد در اين مطالعه از آزمون آناليز واريانس يک طرفه استفاده گرديد و ارزش
P<0.05 به عنوان معياري براي معني دار بودن اختلاف در نظر گرفته شد.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد مکانيسمي بجز مکانيسم او|پيوييدي منجر به اثر ضد دردي شده زيرا نالوکسون بعنوان يک انتاگونيست گيرنده هاي اوپيوييدي اثر ضد دردي را درفاز التهابي ناشي از آزمايش فرمالين تغيير نمي دهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 40  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی