برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شناسایی فراکسیون های واجد اثر ضد انقباضی گیاه pycnocycla spinosa decne ex-boiss

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اصغري غلامرضا,صدرايي حسن,بهزاد سحر*
 
 *گروه فارماکوگنوزي و گروه فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اسانس و عصاره هيدرو الکلي اندام هوايي گياه pycnocycla spinosa اثرات ضد اسهال و رفع انقباضي بر روي ايلئوم دارد. و با توجه به در دسترس بودن گياه، عصاره هيدرو الکلي کانديداي مناسبي به عنوان يک داروي ضد اسهال و ضد اسپاسم است. هدف از انجام اين مطالعه شناخت ترکيب يا ترکيباتي که آثار ضد اسپاسمي از خود نشان ميدهند، با بهره گيري از غربالگري زيستي (bioactivity-guided isolation) است.
روش ها: عصاره هيدروالکلي گياه با اتانول 96 درصد تهيه شد و عصاره تغليظ شده با کروماتوگرافي ستوني و کروماتوگرافي لايه نازک جداسازي شد. با تعيين فراکسيون ها اثر هر کدام از آنها بر روي انقباضات ايزوتونيک ايجاد شده توسط
KCL در غلظت هاي مختلف سنجيده شد. فراکسيون داراي اثر بيشتر، انتخاب و با انجام کروماتوگرافي لايه نازک کمي، مجددا به فراکسيون هاي جديدي تقسيم شد، که اثر هر کدام از آنها مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشات بيوشيميايي، uv,IR و معرف هاي کروموژنيک، به منظور شناسايي ترکيب يا ترکيبات داراي اثر ضد انقباضي، روي فراکسيون هاي هدف انجام شد. منحني غلظت- پاسخ براي عصاره و فراکسيون ها رسم شد و ميزان IC تعيين گرديد =IC50) غلظتي از عصاره که موجب 50 درصد حداکثر پاسخ مهاري ميشود.).
نتايج و بحث: اثر عصاره هيدروالکلي از
10 mg/ml شروع شد و در 160 mg/ml انقباض به طور کامل مهار گرديد. (IC50=47±8.1 mg/ml). از 4 فراکسيون به دست آمده در مر حله اول، فراکسيون F2، با بيشترين اثر مهاري (IC50=3.45±0.33 mg/ml) وارد مرحله بعدي جداسازي شد و ساير فراکسيون ها حذف شدند. در مرحله دوم جداسازي فراکسيون F7 به علت خالص بودن (IC50=2.65±0.27 mg/ml) به عنوان فراکسيون هدف انتخاب شد. شناسايي اوليه نشان مي دهد، فراکسيون هدف حاوي ترکيبات قند دار است و با استفاده از تکنيکهايي همچون NMR مي توان به بررسي جزيي تر پرداخت.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی