برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تزریق زیر جلدی مرفین بر فشار خون و دمای بدن موش های صحرایی وابسته به مرفین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفري فاطمه,حاج زاده موسي الرضا,فتح الهي يعقوب,عزيزي حسين
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مرفين اثرات وسيعي در بدن ايجاد مي کند، از جمله تغيير در فشار خون و دماي بدن. از طرفي مطالعات نشان داده اند که در شرايط وابستگي به مرفين پاسخدهي بسياري از بافت هاي بدن به مرفين تغيير مي کند. در اين مطالعه ميزان تغييرات فشار خون و دماي بدن به دنبال تزريق زير جلدي يک دوز مرفين در موش هاي صحرايي نر وابسته به مرفين با موش هاي سالم مقايسه گرديد.
روش ها: دما به روش رکتال و فشار خون به صورت دمي اندازه گيري شد. وابستگي به مرفين به روش خوراکي اعمال گرديد.
نتايج: نتايج نشان داد که تزريق زيرجلدي يک دوز مرفين
(3 mg/kg) باعث افزايش معني دار دماي بدن موشهاي وابسته تا1.1oC  و موشهاي سالم تا 4.1oC گرديد که در هر دو گروه تا پايان زمان آزمايش ادامه داشت. اما مقايسه درصد افزايش دما در حيوانات وابسته و سالم اختلاف معني داري را نشان نمي دهد. در موشهاي وابسته 24 دقيقه و در موش هاي سالم 20 دقيقه بعد از تزريق زيرجلدي مرفين افت فشار خون آغاز گرديد. ميانگين کاهش فشار در موشهاي وابسته 17.9% و در موش هاي سالم 18.6% بود. افت فشار خون در هر دو گروه معني دار بوده و تا پايان آزمايش ادامه داشت اما مقايسه درصد کاهش فشار خون در حيوانات وابسته و سالم اختلاف معني داري نشان نمي دهد.
نتيجه گيري: اين نتايج پيشنهاد مي کند که با وجود تغيير در پاسخدهي بدن به مرفين در زمان وابستگي تزريق زير جلدي يک دوز مرفين در کف پاي حيوان باعث افت فشار خون و افزايش دماي بدن در حيوان وابسته به مرفين مشابه با حيوان سالم مي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 619  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی