برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط ورزش منظم و استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ رت های دیابیتیک نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صالحي ايرج*,محمدي مصطفي,فرج نيا صفرعلي,نقي نژاد عليرضا
 
 *دانشگاه علوم پزشكي تبريز، مركز تحقيقات كاربرديي دارويي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت يك اختلال متابوليك مي باشد كه بدنبال كاهش در ترشح انسولين و يا مقاومت به عمل انسولين ايجاد مي گردد. استرس اکسيداتيو عبارت از عدم تعادل بين توليد راديکالهاي آزاد اکسيژن و ظرفيت دفاع آنتي اکسيدانتي بدن مي باشد، به شدت با ديابت و عوارض آن در ارتباط مي باشد. ورزش از طريق افزايش دفاع آنتي اکسيداني مي تواند منجر به کاهش عوارض ديابت گردد.
روشها: ديابت بوسيله تزريق استرپتوزوتوسين
(50 mg/kg) ايجاد گرديد. مدت ورزش 8 هفته بود. ورزش شنا بطور منظم بمدت 1 ساعت در روز در طول 8 هفته انجام شد. پس از پايان دوره ورزش، بعد از بيهوشي با اتر، سر حيوانات با گيوتين قطع، مغز خارج و هيپوكامپ بر روي يخ جدا گرديد. هيپوكامپ در بافر تهيه شده هموژن و پس از سانتريفوژ، سوپرناتانت بدست آمده جهت اندازه گيري فعاليت آنزيم هاي SOD، GPX، کاتالاز و سطح MDA استفاده گرديد.
نتايج: ديابت باعث کاهش معني دار در ميزان فعاليت
SOD و GPX در هيپوکامپ رتهاي ديابتيك گرديد. ميزان MDA به طور معني داري در گروه ديابتي ورزش نکرده نسبت به گروه کنترل افزايش داشت. ميزان MDA هيپوکامپ در رت هاي ديابتي ورزش کرده در پاسخ به ورزش كاهش معني دار و فعاليت SOD، GPX و كاتالاز افزايش معني داري داشت.
نتيجه گيري: ورزش شنا با افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانتي و كاهش سطح
MDA هيپوكامپ داراي اثرات مفيد براي جلوگيري از عوارض عصبي در ديابت مليتوس و آسيب هاي بافتي ايجاد شده در اثر استرس اكسيداتيو بدنبال اين بيماري مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی