برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی الکلی کلپوره (Teucrium polium L.) بر قلب ایزوله خوکچه هندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صابري زهرا*,نيازمند سعيد,عرفانيان احمدپور محمود,موسويان مريم
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

هدف: اين تحقيق به بررسي اثرات اينوتروپيك و كرونوتروپيك غلظت هاي مختلف عصاره آبي-الكلي كلپوره بر قلب خوكچه هندي مي پردازد.
مواد و روشها: اين مطالعه بر روي سه گروه 8 تايي خوكچه هندي صورت گرفت: گروه 1- قلب باكربس كلسيم دار پرفيوژن ميشد، گروه 2- قلب با كربس بدون كلسيم پرفيوژن ميشد، گروه 3- قلب با كربس محتوي ديلتيازم پرفيوژن ميشد. در هر گروه حيوانات پس از بيهوشي با تيوپنتال سديم
(50 mg/kg, ip) تراكئوستومي شده و قلب پس از کانول گذاري و برقراري پرفيوژن، ايزوله و به دستگاه لانگندورف با فشار ثابت متصل و با محلول كربس ويژه هر گروه پرفيوژ مي شد. عصاره آبي-الكلي كلپوره به روش خيسانده با الکل 50 درجه تهيه و پس از صاف کردن و حذف حلال، از عصاره خشک غلظت هاي 0.5, 1, 2 mg/ml تهيه و به مدت 1 دقيقه به صورت انفوزيون به قلب داده مي شد. براي ثبت دامنه انقباضي و تعداد ضربان قلب از ترانسديوسر ايزوتونيك استفاده شد. از آزمون هاي t-test و ANOVA چند متغيره و ANOVA يك طرفه براي آناليز استفاده و P<0.05 معني دار تلقي شد.
نتايج: نتايج نشان داد افزايش ضربان قلب بعد از 1 دقيقه انفوزيون عصاره آبي الكلي كلپوره در گروه اول آزمايش نسبت به قبل از آن در غلظت هاي
2 mg/ml و 1 معني دار بود. در گروه دوم و سوم اثر كرونوتروپيك مثبت عصاره بعد از انفوزيون عصاره نسبت به قبل از آن در هر سه غلظت معني دار بود. بررسي اثر اينونوتروپيک عصاره نشان داد که عصاره بطور معني داري دامنه انقباضي قلب را در هر سه گروه افزايش داد. مقايسه اثر کرونوتوپيک عصاره بين سه گروه نشان داد که در اثر عصاره بين گروه اول با سوم آزمايش و نيز گروه دوم با سوم آزمايش تفاوت معني داري وجود دارد ولي تفاوت بين گروه اول با دوم معني دار نبود. بررسي مقايسه اي اثرات اينوتروپيك غلظت هاي مختلف عصاره در سه گروه نشان داد که بين گروه اول با سوم آزمايش و نيز گروه دوم با سوم آزمايش تفاوت معني دار وجود دارد ولي تفاوت بين گروه اول و دوم معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج فوق اثرات كرونوتروپيك و اينوتروپيك مثبت عصاره آبي الكلي کلپوره را نشان مي دهد و مقايسه اثرات عصاره بين سه گروه ازمايش نشان مي دهد که اين اثر ناشي از تاثير آگونيستي عصاره آبي-الكلي كلپوره بر كانالهاي كلسيمي نوع
L مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 245  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی