برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر استامینوفن در محلول کاردیوپلژیا بر عملکرد قلب مجزا شده رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شكيبايي داريوش*,داوري مينا,گوديني علي اشرف
 
 *گروه فيزيولوژي و مركز تحقيقات بيولوژي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات اخير نشان دهنده تاثيرات حفاظت قلبي استامينوفن متعاقب ايسكمي مي باشد. در اين مطالعه تاثير حفاظتي استامينوفن متعاقب كارديوپلژيا مورد بررسي قرار گرفته است.
روش كار: به اين منظور از رتهاي نر بالغ از نژاد ويستار استفاده گرديد. قلبها مطابق روش لانگندورف مجزا شده و تحت پرفيوژن محلول كربس با فشار ثابت قرار گرفتند. در گروه كنترل
n=7 مراحل آزمايش عبارت بود از 30 دقيقه دوره تثبيت و ثبت اطلاعات پايه، 60 دقيقه كارديوپلژيا و 45 دقيقه ري پرفيوژن. در گروه تست (n=7) به مدت 10 دقيقه قبل و در حين كارديوپلژيا به ميزان 0.35 ميلي مول در ليتر استامينوفن اضافه شد. پارامترهاي عملكردي قلب يعني فشار بطن چپ و تعداد ضربان قلب و همچنين ميزان جريان كرونري در تمام مراحل مورد سنجش و ميانگين آنها با روش unpaired t test در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه در مرحله اول ميزان فشار بطني و جريان مايع كرونري 12.78±0.9 ml/min) و (13.92±1.41 در دو گروه كنترل و تست تفاوت معني داري ندارند. از طرف ديگر پس از 45 دقيقه ري پرفيوژن متعاقب كارديوپلژيا در عين حاليكه ميزان بازگشت پارامترهاي عملكردي قلب در دو گروه كنترل و تست (به ترتيب 46.31±3.62 و 45.4±5.58 درصد) تفاوت معني داري با يكديگر نداشتند اما ميزان بازگشت جريان مايع كرونري در گروه تست به شكل معني داري بهتر از گروه كنترل (به ترتيب 8.74±0.83 ml/min) و (6.78±0.35 بود.
نتيجه گيري: به اين ترتيب نتايج حاضر نشان دهنده جنبه ديگري از تاثير حفاظتي استامينوفن بر ميزان جريان كرونري قلب متعاقب به كار گيري آن در محلول كارديوپلژيا بوده كه اين پديده احتمالا به دليل تاثير آنتي اكسيداني ناشي از ساختار فنلي استامينوفن مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی