برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات سیر بر پرفشاری خون در مدل گلدبلاتی موش بزرگ آزمایشگاهی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: وحيدي نيا علي اصغر,زارعي محمد*,حشمتيان بهنام,صالحي ايرج
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه: سيستم رنين آنژيوتانسين نقش مهمي در پديده پر فشاري خون دارد. اثرات سير بر تعديل پر فشاري خون از دير باز شناخته شده است. مطالعه حاضر به منظور بررسي ارتباط اثرات سير بر فشارخون در مدل پر فشاري خون گلدبلاتي است.
روشها: نمونه هايي از جمعيت موشهاي بزرگ آزمايشگاهي نر از نژاد
Wistar با فشار خون طبيعي انتخاب شد و به چهار گروه تقسيم شدند. در نصفي از موشها برروي شريان كليوي چپ گيره نقره اي نصب گرديد و در بقيه عمل جراحي مشابهي بدون نصب گيره نقره اي انجام گرديد. شش هفته بعد و پس از اطمينان از ايجاد پر فشاري خون، يک گروه از موشهاي گلدبلاتي و يک گروه از موشهاي sham جدا شده و به مدت يکماه مقدار 600 ميلي گرم سير روزانه بصورت خوراکي گاواژ شد. در پايان آزمايشها فشار خون شرياني به روش مستقيم اندازه گيري و تغييرات فشار متوسط شرياني در بين گروها مقايسه شد.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد تغييرات فشار متوسط شرياني در گروههاي گلدبلاتي و گلدبلاتي که سير مصرف کرده، همچنين گروههاي
sham و sham هايکه سير مصرف کرده اند علي رغم تغيير از نظر آماري اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه مشخص ميکند که احتمالا مسير اثرگذاري سير در تعديل پر فشاري خون جدا از سيستم رنين آنژيوتانسين است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی