برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات قلبی عروقی مشتقات سنتزی جدید نیفیدیپین در خرگوش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رحماني ش.,نجفي پور حميد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

سابقه و هدف: نيفيديپين در درمان فشار خون بالا کاربرد دارد. در اين مطالعه اثر سه ترکيب صناعي جديد از آنالوگهاي استري نيفيديپين مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: 24 خرگوش در سه گروه هشت تايي با تزريق ديازپام و پنتوباربيتال سديم بيهوش شدند. شريان راني جهت ثبت فشار خون، وريد راني جهت تزريق داروي بيهوشي و فنيل افرين و وريد ژوگولار جهت تزريق ترکيبات جديد کانول گذاري شد. کانول ديگري از طريق شريان کاروتيد به داخل بطن چپ وارد گرديد تا امکان محاسبه
dp/dt به عنوان شاخص نيروي انقباضي قلب فراهم گردد. آنگاه: الف- در حيوانات گروه اول يک ميلي ليتر از محلول 3-10 مولار نيفيديپين تزريق شد، پنج دقيقه بعد يک ميلي ليتر از محلول 3-10 مولار يکي از تركيبات جديد تزريق گرديد. ب -فشار خون به ميزان حداقل 20 ميلي متر جيوه بالا برده شد و پس از آن کليه مراحل بند الف تکرار شد. اقدامات ذکر شده در بندهاي الف و ب در مورد دو تركيب ديگر در دو گروه ديگر حيوانات انجام شد.
نتايج: نيفيديپين در شرايط فشار خون بالا، فشار متوسط شرياني را 22.1 درصد، نيروي انقباض قلب را 19.7 درصد کاهش و ضربان قلب را 4.8 درصد افزايش داد. ترکيب شماره 1 اولي را 7.5 درصد و دومي را 8.3 درصد کاهش داد ولي اثري بر ضربان قلب نداشت. ترکيب شماره 2 اولي را 9 درصد، دومي را 11.2 درصد کاهش داد ولي اثري بر ضربان قلب نداشت. اثر تركيب شماره 3 بر متغيرهاي مذكور به ترتيب 10.2 درصد و 7.6 درصد كاهش و 1.4 درصد افزايش بود. تركيب شماره 1 و 2 ضربان قلب را بصورت معني داري
(p<0.05) كاهش دادند.
نتيجه گيري: تركيب شماره 2 از نظر اثر بر فشارخون و نيروي انقباضي به نيفيديپين نزديکتر است، بدون آنکه ضربان قلب و مصرف اکسيژن آن را افزايش دهد از اينرو ميتوان از خصوصيت مثبت عدم افزايش ضربان قلب آن استفاده كرده و در افراد مبتلا به پرفشاري خون همراه بانارسايي عروق كرونر استفاده نمود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 52  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی