برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه ولیک سرخ (Cratagus-oxycanta) بر روی خواص الکترو فیزیولوژیک وابسته به سرعت گره دهلیزی-بطنی خرگوش نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسيني سيده عاطفه*,خوري وحيد
 
 *مرکز تحقيقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکي گرگان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در گزارش هاي متعدد در منابع مختلف در مورد اثرات قلبي-عروقي گياه وليک سرخ اشاره شده است. هدف اين مطالعه مشخص کردن نقش عصاره هيدروالکلي ميوه وليک سرخ در خواص کارکردي گره دهليزي-بطني است.
روش ها: اين مطالعه از نوع تجربي است. در تمام آزمايش ها از خرگوش نر نيوزلندي با استفاده از تکنيک پرفيوژن گره دهليزي-بطني ايزوله در شرايط مناسب آزمايشگاهي و در دو گروه انجام شد. يک گروه کنترل (تيرود) که خواص الکتروفيزيولوژيک گره مورد مطالعه قرار گرفت. در گروه دوم کليه مراحل فوق بعد از اضافه کردن عصاره با غلظت هاي (0.1 و 1 و 3 ميلي گرم در ليتر) تکرار شد. تعداد گروه هاي مورد آزمايش دو گروه و جمعا 8 خرگوش مورد بررسي قرار گرفت. آناليز آماري و آناليز منحني هاي غير خطي نيز به کمک نرم افزار
SPSS انجام گرفت.
يافته ها: در تمام آزمايشات افزايش در زمان هدايت مشاهده گرديد که از لحاظ آماري معنا دار نبود. همچنين اين تحقيق بيانگر افزايش در زمان ونکباخ مي باشد که اين افزايش در غلظت 3 ميلي گرم در ليتر عصاره معنادار بوده است. (از
157.1±3.4 ميلي ثانيه در کنترل به (165.7±3.4 همچنين اين آزمايش باعث افزايش معنادار خواص وابسته به سرعت گره مانند خستگي در غلظت 3 ميلي گرم در ليتر شده است. (از 13.2±1.8 ميلي ثانيه در کنترل به 20.8±3.1).
نتيجه گيري: مطالعات فوق تاثيرات متفاوت عصاره هيدروالکلي گياه وليک سرخ را بر روي گره دهليزي-بطني نشان داده است. اين تحقيق براي اولين بار نقش ضد آريتمي گياه وليک سرخ را بيان مي کند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 65  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی