برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مکانیسم اتساع عروقی انسولین در عروق پوستی موش صحرایی سالم و دیابتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: برآبادي زهرا*,حاجي زاده سهراب,عرفاني بتول,حيدريان پور علي
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اختلال در عملكرد اندوتليوم و عضله صاف عروقي يكي از مهمترين عوارض ديابت مي باشد. در بيماران ديابتي نوع يك فقدان انسولين منجر به انقباض عروقي و كاهش خونرساني به پوست مي شود. انسولين با رهايش مواد واسطه از اندوتليوم منجر به گشادي عروق مي شود. ولي مكانيسم اثرات عروقي انسولين در عروق پوستي بطور كامل شناسايي نشده است. هر چند شواهدي از دخالت مسير NO و همچنين درگيري كانال هاي KATP گزارش شده است. در اين مطالعه، ما نقش NO به عنوان يك ماده واسطه گشادي عروق در اندوتليوم و كانال هاي KATP و تعامل بين اين دو را در مسير مكانيسم اتساع عروقي انسولين مورد برسي قرار داديم.
روشها: در اين تحقيق از موشهاي صحرايي نژاد ‍‍‍‍‍‍‍ويستار در محدوده وزني 250-200 گرم استفاده شد. از استرپتوزوسين به صورت زير جلدي براي القاي ديابت استفاده شد. ميزان تغييرات جريان خون پوستي با استفاده از تكنيك ليزر داپلر فلومتري
(LDF) اندازه گرفته شد. تزريق انسولين، LNNA (مهارگر (NO و گلي بنكلاميد (مهارگر (KATP بصورت زير جلدي با پمپ تزريق انجام شد.
نتايج: نتايج نشان داد كه 1- انسولين جريان خون پوستي را در حيوانات سالم و ديابتي افزايش داد ولي اين افزايش در گروه ديابتي بطور معني داري بالاتر بود. 2- مهار
NO توسط LNNA سبب كاهش اثر انسولين بر روي جريان خون شد. 3- مهار KATP با گلي بنكلاميد نيز اثر انسولين را بر روي جريان خون پوستي كاهش داد. 4- مهار همزمان NO و KATP سبب كاهش بيشتري در گشادي عروق القا شده توسط انسولين شد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه اثر اتساع عروقي انسولين بخشي با واسطه مسير
NO و بخش ديگري از آن از طريق كانال هاي KATP مي باشد. هرچند تعاملاتي بين اين دو مسير وجود دارد. استفاده همزمان از مهارگر NO و كانال KATP نتوانست باعث مهار كامل جريان خون شود، لذا احتمال دخالت فاكتورهاي ديگري نيز وجود دارد كه نياز به كار بيشتري در اين زمينه دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی