برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات آنتی انفارکت و آنتی آریتمیک پیش شرطی شدن با هیپراکسی در مدل in vivo رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اسماعيلي دهج منصور*,نوروززاده علي,بهاروند بابك,عسگري عليرضا,خوش باطن علي
 
 *مركز تحقيقات تروما، دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هيپراكسي به عنوان يك عامل پيش شرطي كننده قلب در مدل in vitro رت اثرات بسيار خوبي داشته است. در اين تحقيق در نظر داشتيم تا اثرات هيپراكسي بالاتر از 90% را با زمانهاي متفاوت بر آريتمي و آسيب قلبي ناشي از ايسكمي- پرفيوژن مجدد ناشي از ايسكمي (IR) در مدل in vivo رت بررسي نماييم.
روشها: رتهاي نر نژاد
Sprague Drawly به پنج گروه تقسيم شدند: گروه يك به عنوان كنترل كه فقط I/R گرفت و گروههاي 5-2 به ترتيب تحت پيش درماني با هيپراكسي با زمانهاي 5/0، 1، 2، 3 ساعته 24 ساعت قبل از ايسكمي قرار گرفته اند. براي انجام مراحل جراحي رت ها با پنتوباربيتال سديم (50 mg/kg ip) بيهوش شدند. پس از تراكوتومي و كانول گذاري شريان كاروتيد و ثبت اشتياق ІІ قلبي قفسه سينه باز شد و شريان LAD قلب به مدت نيم ساعت مسدود گرديد و مجددا به مدت 90 دقيقه پرفيوز شد. در پايان قلب برداشته شد و اندازه ناحيه انفاركت با استفاده از تترازوليوم اندازه گيري شد.
نتايج: هيپراكسي 1، 2 و 3 ساعته شروع آريتمي را در طول ايسكمي به تاخير انداخته است. بروز آريتمي هاي قلبي
F ,PVB) و (VT در گروههاي هيپراكسي 1، 2 و 3 ساعته كاهش يافته است و در گروه 2 و 3 ساعته بيشتر از گروه يك ساعته اين كاهش نشان داده شد. اندازه ناحيه انفاركت در گروههاي 1، 2 و 3 ساعته كاهش معني داري نيز داشت. سطح پلاسمايي LDH مطابق با اندازه انفاركت كاهش يافته است اما سطح پلاسمايي CK تغييري نكرده است. هيج تفاوت معني داري بين گروه كنترل و هيپراكسي 5/0 ساعته وجود نداشته است.
نتيجه گيري: اين داده ها نشان مي دهد كه هيپراكسي به روش وابسته به زمان قلب را در برابر آريتمي و آسيب
I/R پيش شرطي مي كند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی