برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تماس با مقادیر پایین سرب بر پاسخدهی قلب ایزوله به کاتکول آمین ها در موش صحرایی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ابراهيمي هادي*,بدل زاده رضا,نوروززاده علي,محمدي مصطفي,خوش باطن علي
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

تماس با سرب موجب افزايش فشار خون در انسان و حيوانات آزمايشگاهي مي شود. فاكتورهاي مختلفي از جمله تغيير در پاسخدهي سيستم قلب و عروق به آدرنرژيك ها مي توانند در هيپرتانسيون ناشي از سرب دخيل باشند. در مطالعه حاضر، اثر تماس با 100 ppm استات سرب از طريق آب آشاميدني در دوره هاي 4، 8 و 12هفته اي بر پاسخدهي قلب ايزوله به b-آدرنرژيكهاي در موشهاي صحرايي نر نژاد Sprague-Dawley بررسي شده است. پس از بيهوشي، قلب حيوانات تحت تنفس مصنوعي از بدن جدا و بلافاصله به دستگاه قلب ايزوله لانگندرف انتقال داده شد. قلب ايزوله با محلول پرفيوژن كربس- هنسليت، در دماي 37oC با pH=7.4 مشروب و توسط كپسول كربوژن هوادهي مي گرديد. پاسخدهي تعداد ضربان و قدرت انقباضي قلب ايزوله به بتا آدرنرژيك ها با اضافه كردن غلظتهاي مختلف آگونيست b عمومي (ايزوپروترنول) و b1 انتخابي (دوبوتامين) در حضور و عدم حضور آنتاگونيست هاي مربوطه (به ترتيب، پروپرانولول و آتنولول) مورد بررسي قرار گرفتند. پاسخ انقباضي و ضربان قلب به ايزوپروترنول در گروه هاي مسموم 8 و 12 هفته اي نسبت به گروه كنترل اختلاف معني داري نشان داد (p<0.05)، در حالي كه اختلاف اين پاسخ ها در گروههاي مسموم 4 هفته اي و كنترل معني دار نبود. پاسخ هاي مشابهي نيز در حضور دوبوتامين حاصل شد با اين تفاوت كه افزايش پاسخ انقباضي در گروه مسموم 12 هفته اي در حضور دوبوتامين واضح تر بود و منحني غلظت-پاسخ مربوطه به سمت چپ انحراف پيدا کرد (p<0.01). نتايج نشان مي دهند كه غلظت هاي پايين سرب، اثرات كرونوتروپيکي و اينوتروپيکي مثبت b-آدرنرژيك ها را تقويت مي كند. در اين زمينه، سرب احتمالا قدرت انقباضي قلب را بيشتر از طريق افزايش حساسيت گيرنده هاي b1-آدرنرژيكي افزايش مي دهد. اين اثرات قلبي سرب مي توانند نقش موثري در پاتوژنز فشار خون ناشي از آن داشته باشند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی