برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر Zearalenone بر روی فعالیت آنزیمی و میزان mRNA سیتوکروم CYP450 1A1 در سلولهای MCF-7 القا شده با TCDD

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: ملكي نژاد حسن*
 
 *دانشگاه اروميه، دانشكده دامپزشكي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مايکوتوکسين Zearalenone (ZEA) در کل دنيا بعنوان آلوده کننده حبوبات و غلات شناخته شده است. اغلب ترکيبات مشابه با اتصال و تحريک گيرنده AhR منجر به اثرات خود مي شوند، ولي مکانيسم مولکولي ZEA بطور کامل شناخته شده نيست. در اين مطالعه مکانيسم هاي مولکولي ممکن مورد تحقيق قرار گرفته است.
روش هاي مطالعه: از آنجا که بيان شدن ژن
CYP 1A1 بستگي به ژن AhR دارد، لذا ميزان فعاليت CYP 1A1 با روش EROD در سلولهاي کنترل و درمان شده با E2 و ZEA اندازه گيري شد. در همان حال هر گونه تغيير در ميزان mRNA سلولهاي درمان شده و کنترل به روش QPCR مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج: سلولهاي القا شده با
TCDD فعاليت بالايي از CYP1A1 را نشان دادند. در حاليکه درمان سلولهاي القا شده با E2 و ZEA سبب کاهش چشمگيري در فعاليت CYP 1A1 شد. با اين حال اين رژيم درماني سبب افزايش mRNA در ژن AhR و کاهش آن در CYP 1A1 شد.
بحث: نظر به اينکه
CYP P450 در متابوليسم مواد داخلي و خارجي نقش دارد، هر گونه تغيير در فعاليت آن مي تواند اهميت داشته باشد. بر اساس نتايج بدست آمده اثرات E2 و ZEA بر روي فعاليت آنزيمي مطابق با ويژگي استروژني اين ترکيبات نمي باشد. مطالعات روي ميزان تغييرات mRNA نشان دهنده دخالت هر دو روش اتصال به گيرنده هاي استروژني و تغيير در بيان ژن هاي CYP 1A1 و AhR مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 26  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی