برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات انسولین و آنتی ونوم بر برخی پارامترهای خون خرگوش های تلقیح شده با سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: راضي جلالي محمد*,فاطمي طباطبايي سيدرضا,احمدي زاده معصومه,قدرتي مريم
 
 *دانشکده دامپزشکي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

تغييرات آنزيم هاي CPK) و (LDH، گلوکز و الکتروليت هاي Na, Mg, Ca) و (K متعاقب تزريق سم عقرب و درمان با انسولين و يا آنتي ونوم مورد بررسي قرار گرفت. 36 سر خرگوش به 4 گروه 9 تايي C, B, A) و (D و هر يک به 3 زيرگروه تقسيم شدند. هر زيرگروه در هر گروه به ترتيب 2, 1 mgr/gr و 3 سم دريافت نمود. به خرگوش هاي گروه B و C علاوه بر سم به ترتيب انسولين (0.25 IU/Kg,Sc) و آنتي ونوم 20 (2 ml/B.W,IM) دقيقه پس از تلقيح سم تزريق شد. گروه D هر دو دارو را همزمان دريافت کرد. خونگيري در زمان هاي صفر و 180 دقيقه پس از تزريق انجام شد. ميزان فعاليت آنزيم هاي CPK و LDH افزايش معني داري را در گروه A نشان داد. افزايش فعاليت CPK در ساير گروهها تنها در زيرگروههايي معني دار بود که دوز 3 mgr/gr سم دريافت نموده بودند. فعاليت LDH افزايش معني داري را در تمامي گروهها نشان داد (P<0.05). تجويز انسولين توانست از افزايش معني دار گلوکز و CPK جلوگيري نمايد (P<0.05). تغييرات پتاسيم در بيشتر موارد روند کاهشي داشته و در برخي از زيرگروههاي A و B معني دار بوده است (P<0.05). ساير الکتروليت ها تغيير معني داري را نشان ندادند. بر اساس مشاهدات باليني و يافته هاي آزمايشگاهي استفاده از انسولين و يا آنتي ونوم بصورت توام و يا به تنهايي مي تواند در جلوگيري از اثرات نامطلوب سم عقرب همي اسکورپيوس لپتوروس بر پارامترهاي موردنظر موثر باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی