برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر خردل گوگردی بر روی سطح گلوتاتیون و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در کلیه موش صحرایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: جعفري مهوش*,رضايي رضا
 
 *دانشگاه علوم پزشكي بقيه ‌اله (عج)، دانشكده پزشكي، پژوهشكده طب رزمي، گروه بيوشيمي، مركز تحقيقات آسيب هاي شيميايي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: خردل گوگردي يا گاز خردل از عوامل آلكيله كننده است كه بعنوان سلاح شيميايي تاول زا استفاده مي گردد. اين عامل تشكيل گونه هاي فعال اكسيژن (ROS) را مثل آنيون سوپر اكسيد افزايش مي دهد. گلوتاتيون (GSH) آنتي اكسيدانت مهم داخل سلولي است كه با راديكال هاي آزاد اكسيژن واكنش مي دهد و بعنوان سوبسترا براي آنزيم هاي سيستم آنتي اكسيدانت مثل گلوتاتيون پراكسيداز (GPX) و گلوتاتيون S- ترانسفراز (GST) عمل مي كند. گلوتاتيون ردوكتاز (GR) باعث تبديل گلوتاتيون اكسيد شده (GSSG) به GSH مي شود.
روشها: در اين مطالعه، موش هاي صحرايي نر با نژاد
Wistar بصورت تصادفي در 9 گروه قرار گرفتند. گروه اول كنترل و گروه 2 تا 9 گاز خردل (1-80 mg/kg) را بصورت داخل صفاقي دريافت كردند. از هر گروه 6 موش را بعد از 1، 2، 7 و 14 روز كشته و سلولهاي کليه جدا گرديد. سپس فعاليت آنزيمهاي GPX، GST و GR و سطح گلوتاتيون توسط روشهاي بيوشيميايي اندازه گيري شد.
نتايج: افزايش فعاليت آنزيمهاي
GPX، GR و GST بدون تغيير در سطح گلوتاتيون در غلظت هاي کمتر از 20 mg/kg خردل مشاهده مي شود، در حاليکه فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و سطح GSH در غلظت هاي بالاتر از 20 mg/kg كاهش مي يابد.
نتيجه گيري: افزايش فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدانت بدون تغيير در سطح
GSH در غلظت هاي كمتر از 20 mg/kg خردل در سلولهاي کليه ممكن است ناشي از پاسخ جبراني براي پاكسازي راديكالهاي آزاد باشد و كاهش فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدانت و سطح GSH در غلظت هاي بالاتر از 20 mg/kg نشاندهنده استرس اكسيداتيو و مرگ سلولي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 113  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی