برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاهش پروتئین اوری ناشی از ایسکمی- پرفیوژن مجدد توسط یک مهار کننده انتخابی نیتریک اکساید سنتاز در کلیه رت

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: كدخدايي مهري,زحمتكش مريم
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در سالهاي اخير گزارشاتي درباره دخالت فرم القا پذيرآنزيم نيتريک اُکسايد سنتاز (iNOS) در پروتئين اوري مطرح شده است. توليد نيتريک اُکسايد (NO) ناشي از iNOS نقش مهمي در پاتوفيزيولوژي آسيب هاي ايسکمي- پرفيوژن مجدد (IR) در کليه داراست. در اين مطالعه برآن شديم تا اثر L-Nil، به عنوان يك مهاركننده انتخابي iNOS را در جلوگيري از ضايعات IR در كليه رت بررسي کنيم.
روشها: در اين مطالعه براي القاي
ARF، شريان هر دو کليه به مدت 40 دقيقه مسدود و سپس h6 پرفيوژن مجدد برقرار شد. رت ها به طور تصادفي در چهار گروه Sham-operated، Sham+L-Nil، IR و IR+L-Nil قرار گرفتند. در گروه هايIR ، رت ها 15 دقيقه قبل از زمان ايسکمي، (3 mg/kg/IV) L-Nil و انفوزيون آن را به ميزان 1 mg/kg و يا سالين دريافت کردند. عملکرد کليه با اندازه گيري BUN، کراتينين پلاسما و فعاليت آنزيم ان-استيل بتا دي گلوکوزامينيداز ادرار ارزيابي شد. پروتئين تام، آلبومين و دفع پروتئينهاي ادراري با وزن ملكولي بالا و پايين توسط الكتروفورز با استفاده از  SDS-PAGEاندازه گيري شد.
نتايج: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که
IR بطور قابل ملاحظه اي باعث افزايش دفع پروتئينهاي ادراري با وزن ملكولي بالا و پايين ميگردد. L-Nil، به طور معني داري مانع از افزايش دفع ادراري پروتئين تام، آلبومين و a1-microglobulin ميگردد.
نتيجه گيري: اين مطالعه پيشنهاد مي کند که مهار توليد
NO ناشي از iNOS مي تواند پروتئين اوري ناشي از IR را کاهش دهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 38  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی