برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی اثرات توسعه به روش مقایسه توان و استفاده در محیط سامانه های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چراغ ویس)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پيشدادسليمان آباد ليلا,سلمان ماهيني عبدالرسول,نجفي نژاد علي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
زمان:  1385دوره 4
 
چکیده: 

سرزمين محيطي شامل آب و هوا، توپوگرافي، خاک، هيدرولوژي، پوشش گياهي و جانوران است. همه اين عوامل براي بهينه سازي کاربري اراضي بر مبناي توان اکولوژيک مناطق مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مطالعه که در حوزه چراغ ويس صورت گرفته است اطلاعات مربوط به عوامل محيطي از جمله شيب، زمين شناسي، پوشش گياهي، ارتفاع، ميزان بارندگي و نوع خاک جمع آوري و در محيط GIS نقشه بندي شدند و با توجه به مدل هاي اکولوژيکي ارايه شده توسط دکتر مخدوم به سال 1372 براي کاربري هاي مختلف ارزش دهي و ادغام گرديدند. سپس نقشه هاي تناسب بدست آمده بر اساس وضعيت بوم شناختي، اقتصادي و اجتماعي و کاربري فعلي با هم مقايسه شدند تا نقشه آمايش منطقه بدست آيد. براي ارزيابي اثرات توسعه، نقشه آمايش بدست آمده با نقشه کاربري فعلي منطقه از طريق روي هم اندازي مقايسه شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که با توجه به کاربري هاي موجود در حوزه که شامل کشت ديم، کشت آبي، مرتعداري، جنگلداري و کاربري مسکوني است به ترتيب حدود 06/9، 31/0، 86/85 ، 27/0 و 36/0 کيلومتر مربع از هر يک از اين کاربري ها فاقد توان لازم براي آن مي باشند.

 
کلید واژه: آمايش سرزمين، سيستم اطلاعات جغرافيايي، مدل هاي اکولوژيکي، چراغ ويس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی