برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اهمیت برخی از ویژگی های جغرافیایی و مکانی خاک در محیط زیست با استفاده از سامانه های جغرافیایی در خوزستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: چرخابي اميرحسين,سلماسي رامين,لامعي مهناز,تنها مجيد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
زمان:  1384دوره 3
 
 
چکیده: 

مدل هاي تحليلي زمين آماري براي مطالعه پارامترهاي محيط زيستي در مناطق وسيع كاربرد مناسبي در سالهاي اخير متداول شده است. در تحقيق حاضر كه در دشت وسيع رسوبي خوزستان انجام گرديده، ارزيابي مدلهاي زمين آماري در بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي و شيميايي مهم خاك مورد بررسي قرار گرفت. از خاك سطحي در بيش از يکصد مكان نمونه برداري گرديد و ويژگيهاي مهم شامل وزن مخصوص ظاهري، درصد ذرات رس، اسيديته عصاره اشباع، شوري عصاره اشباع، درصد كربن آلي، نيتروژن كل و مجموع كاتيونها و مجموع آنيونها در آزمايشگاه اندازه گيري شدند. تغييرات مكاني اين داده ها كه ابتدا با محاسبه و پردازش نيم متغيرها و انتخاب نيم متغيير نماهاي مناسب و سپس انتخاب مدل تحليلي لازم كه در اينجا مدل كريجينگ بود، نقشه هاي تغييرات مكاني داده هاي مذكور در محيطArc GIS  ترسيم گرديدند. اين نقشه ها به خوبي تغييرات پارامترهاي مهم مورد مطالعه را در اين منطقه وسيع به تصوير كشيده كه كمك مهمي به پيش بيني و تحليل واكنش هاي محيط زيستي خاك نسبت به عوامل آلاينده افزوده شده به محيط خاک خواهد کرد.

 
کلید واژه: خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، نيم متغيرنما، مدل هاي زمين آماري، دشت خوزستان، خليج فارس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 52  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی