برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه موردی ارزیابی محیط زیستی طرح ساماندهی رودخانه کارون

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله,افشاري مارال,بسيم يلدا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
زمان:  1383دوره 2
 
چکیده: 

مطالعات ارزيابي محيط زيستي طرح ساماندهي آبراهه كارون پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات، جهت بررسي اثرات مختلف پروژه بر محيط زيست منطقه با روشهاي شبكه، صورت ريز ساده و ماتريس تصويري بصورت اختصاصي براي طرح ساماندهي كارون انجام گرفته است.
در اين مطالعه، وضعيت موجود محيط زيست در محدوده بلافصل و پيرامون طرح تشريح شد و پارامترهاي كمي و كيفي با استانداردهاي ملي و در صورت عدم وجود استاندارد در برخي موارد بر اساس ميزان تغيير نسبت به وضع موجود و تاثير بر عناصر حساس محيط زيستي و در مواردي قضاوت تخصصي و كارشناسي، مورد مقايسه و سنجش قرار گرفته است.
در اين روش اطلاعات مربوط به گزينه فني اجرايي با توجه به اهداف سه گانه طرح (شامل كنترل سيلاب، برنامه ريزي منابع آب و كشتيراني) ابتدا با روش شبكه ارتباطات بطور جداگانه غربال گرديده و سپس انواع اثرات در صورت ريزهاي ساده و نيز شدت و اهميت آثار توسط ماتريس هاي تجسمي ارزيابي شده اند.
ضرايب انتخابي جهت ارزش گذاري اثرات برحسب شدت و اهميت آنها، درصد تاثيرپذيري عناصر محيط زيستي، فعاليتهاي برجسته طرح و فاكتورهاي حساس محيط زيست موجود تعيين گرديده اند.
جهت تلفيق اهداف سه گانه طرح و تعيين عوامل مشترك تحت تاثير پروژه، از يك ماتريس تلفيقي توسعه يافته در گروه مطالعات ارزيابي بهره گرفته شده است. در اين ماتريس، عوامل مشترك بر اساس ضريب ارزش فعاليت، اثر و عنصر محيط زيستي غربال شده و يكايك اثرات مثبت و منفي هر فعاليت برجسته بر هر عنصر شاخص محيط زيستي، محاسبه گرديده است.
نتايج حاصل از روشهاي فوق الذكر، بيانگر بيشتر بودن آثار مثبت گزينه فني طرح نسبت به آثار منفي آن ميباشد. جهت كاهش اثرات سوء محيط زيستي پروژه، روشهاي مديريت محيط زيستي مانند دقت در نحوه اجراي عمليات، احيا زيستگاه هاي بستر رودخانه و زون هاي اراضي از طريق بازكاشت پوشش گياهي، حفاظت از بسترهاي تخم ريزي آبزيان و جلوگيري از احداث دايك در بيشه زارها پيشنهادگرديده اند و پس از آن راهكارهايي جهت كنترل و پايش پارامترهاي كيفي محيط زيست و دستورالعمل هاي دقيق جهت كنترل هر فاكتور محيط زيستي ارايه شده است تا بدين ترتيب محيط موجود كمترين خسارت را متحمل شده و بتوان اهداف نهايي اجراي طرح ساماندهي آبراهه كارون را محقق ساخت.

 
کلید واژه: كارون، ارزيابي محيط زيستي، ماتريس، برنامه ريزي منابع آب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 180  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی