برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد GIS در ارزیابی و برنامه ریزی سرزمین استان همدان جهت انجام فعالیت های کشاورزی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رياحي خرم مهدي,شريعت محمود,آذر عادل
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
زمان:  1383دوره 2
 
چکیده: 

از آنجا كه سرزمين از منابع و دارايي هاي مهم محسوب شده و كليه پيشرفت هاي بشر بر روي زمين صورت مي گيرد لذا لازم است از آن حفاظت كرده و عالمانه به ارزيابي آن بپردازيم.
ارزيابي سرزمين در واقع نوعي طبقه بندي سرزمين مي باشد مشروط بر اينكه اين طبقه بندي بر پايه نوع كاربري سرزمين براي فعاليت هاي مختلف صورت گيرد
.
GIS تركيبي از داده هاي زمين مرجع و سخت افزار كامپيوتر و نرم افزار مورد استفاده و كاربر توانمندي است كه بتواند با بكارگيري داده ها به همراه فناوري فوق به تحليل مسايل به پردازد.
كاربرد GIS عموما شامل ذخيره سازي و تجزيه تحليل جامع اطلاعات بر پايه نقشه هاي جغرافيايي مي باشد. با توجه به توانايي هاي GIS در تركيب كردن داده هاي زمين مرجع ونيز باتوجه به امكان انجام آناليز هاي پيچيده مربوط به داده هاي مكاني و غير مكاني بنابراين GIS به عنوان بهترين وسيله ارزيابي سرزمين شناخته مي شود.
استان همدان با وسعتي معادل 19493 كيلومتر مربع در غرب ايران و در فاصله 320 كيلومتري از تهران قرار دارد به دليل سرمايه گذاري اندك صنعتي در استان همدان محور توسعه منطقه مبتني بر توسعه كشاورزي پايه ريزي شده و اين در حالي است كه تا بحال توان سرزمين استان جهت توسعه كشاورزي بطور كامل مطالعه نشده است.
در اين تحقيق ابتدا به معرفي مدل مخدوم پرداخته و سپس استعدادها و توانايي هاي استان براي انجام فعاليت هاي كشاورزي مورد ارزيابي قرار گرفته است. به منظور تجزيه تحليل داده ها از مدل مخدوم استفاده شده و در اين مدل قابليت هاي استان براي انجام فعاليت هاي كشاورزي و مرتع داري در 9 طبقه دسته بندي گرديده است.
در اين تحقيق از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و با مقياس 250000/1 توان سرزمين استان همدان از نظر توسعه كشاورزي مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين در اين تحقيق عمدتا از نرم افزار) ArcView نگارش3.2a ) و سيستم تصوير UTM استفاده شد. در اين ارزيابي از 11 لايه نقشه ديجيتالي استفاده كرديم كه اين لايه ها اجمالا شامل موارد ذيل مي باشد:
شيب عمومي زمين، وضعيت اقليمي، فرسايش خاك، ميزان آب قابل استحصال، دما، رطوبت نسبي هوا.
رويشگاه هاي حساس، ارزش حفاظتي گونه هاي گياهي، بارندگي، ميزان علوفه خشك وتراكم پوشش گياهي.
در اين تحقيق براي انجام ارزيابي از روش روي هم گذاري نقشه ها (روش مك هارك) استفاده شد و نتايج حاصل از اين تحقيق بدين شرح است:
۱- در حدود 6/31 درصد از سطح استان كوهستاني و داراي شيب بيش از 12 درصد مي باشد.
۲- با توجه به اينكه در اين تحقيق از مدل مخدوم استفاده شده و نيز با توجه به اينكه مدل مخدوم مبتني بر تجزيه تحليل داده ها به روش سيستماتيك مي باشد لذا مناطق محيط زيستي متعددي بر روي نقشه پديد آمدكه هر كدام داراي يك اكوسيستم خرد مي باشد .
۳- پس از جمع بندي اطلاعات بدست آمده توان سرزمين با درجات متفاوت براي بهره برداري مورد نظر تعيين گرديد و بر روي نقشه نشان داده شد.
۴- بر اساس نتايج بدست آمده سطح اراضي كشت آبي، سطح اراضي كشت ديم و سطح اراضي مرتعي با توجه به تقسيم بندي هاي مدل بكار رفته تعيين گرديد.
۵- نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد توان سرزمين استان همدان براي انجام فعاليت هاي كشاورزي محدوديت دارد و لازم است اين محدوديت ها مورد توجه واقع شود و برنامه ريزي توسعه كشاورزي استان مبتني بر اين محدوديت ها صورت گيرد.

 
کلید واژه: مديريت محيط زيست، ارزيابي سرزمين، سيستم اطلاعات جغرافيايي، (GIS)، كشاورزي، ارزيابي توان اكولوژيكي، مدل مخدوم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 321  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی