مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي پيامدهاي محيط زيست‏، راهکاري براي طراحي و برنامه ريزي توسعه گردشگري

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاكري رضا*
 
 *دانشگاه تربيت مدرس نور
 
عنوان همایش: همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
زمان:  1383دوره 2
 
 
چکیده: 

بررسي توصيفي و اسنادي متون علمي در مورد گردشگري بيانگر آن است كه در خلال دهه هاي اخير مطالعات زيادي در مورد اثرات زيست محيطي اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي گردشگري صورت گرفته است. نكته قابل توجهي كه در مورد اين مطالعات وجود دارد اين است كه اكثر اين مطالعات علمي موجود رويكرد مطالعه موردي را در پيش گرفته و اثرات و پيامدهاي گردشگري را در يك نقطه مشخص پس از اتفاق افتادن اين اثرات بررسي كرده اند و مطالعات در مورد ارزيابي اثرات و پيامدهاي احتمالي گردشگري قبل از اتفاق افتادن اين اثرات بسيار محدود مي باشد. از اين گذشته بسياري از اين اطلاعات در مقايسه با يكديگر داراي نتايج ضد و نقيض مي باشد. براي مثال هنگامي كه برخي از نويسندگان به اثرات مفيد گردشگري از جمله اشتغال، بهره اقتصادي و افزايش سرمايه گذاري در منطقه در اثر توسعه گردشگري اشاره مي كند. سايرين از افزايش تورم، كاهش فصلي اشتغال و رواج شغل هاي كم ارزش مي نالند همچنين هنگاميکه برخي از مطالعات توسعه گردشگري و ورود گردشگران را مسوول تغيير و از بين رفتن فرهنگ جوامع محلي معرفي مي کنند سايرين اين توسعه را باعث احياي فرهنگ و موجب افزايش توجه به ارزش هاي نظري و اقتصادي تجربه هاي فرهنگي همچون موسيقي، صنايع دستي، آداب و رسوم محلي و ... مي دانند. يا در حالي كه نتايج برخي از بررسي ها، توسعه گردشگري را فعاليتي مطلوب براي محيط زيست معرفي مي كنند و بر ابعاد مثبت اين فعاليت تاكيد كرده اند عده اي نيز، توسعه گردشگري را داراي اثرات نامطلوب بر روي محيط زيست مي دانند و بر آثار و پيامدهاي منفي اين فعاليت تاكيد دارند.
بر اين اساس در اين مقاله، لزوم توجه به اثرات محيط زيستي توسعه گردشگري در مرحله طراحي و برنامه ريزي طرح هاي توسعه گردشگري، روند تغيير نگرش پژوهشگران نسبت به اثرات و پيامدهاي اين نوع توسعه و ارتباط آن با محيط زيست و چالش هاي فراروي ارزيابي محيط زيستي توسعه گردشگري بررسي شده است
.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 222  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی