برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات ضد التهابی داروی رزبنگال در مدل ماکروفاژهای التهابی در in vitro

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زماني تقي زاده رابع شهرزاد,موسوي سيدهادي,محمودي محمود
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: التهاب پديده پيچيده اي است که در پاتوژنز بيماريهاي مختلفي ازجمله آرتريت روماتوئيد، و مولتيپل اسكلروزيس نقش دارد. دو مسير آنزيمي نيتريك اكسايد سنتاز القايي (iNOS) و سيكلوكسيژناز (COX-II) II-و رهاسازي محصولاتشان ‌‌[نيتريك اكسايد (NO) و پروستاگلندين {(PGE2) E2 توسط ماكروفاژهاي التهابي در ايجاد آن نقش اساسي دارند. از آنجا كه داروهاي ضدالتهابي متداول عوارض جانبي داشته و گاهي تاثير كمي دارند تلاش براي يافتن تركيبات ضدالتهابي مناسب همچنان ادامه دارد. رزبنگال (RB) مدتهاي زيادي است که در تشخيص فونکسيون سيستم کبدي-صفراوي و چشم پزشکي استفاده شده است. در اين تحقيق تاثير ضدالتهابي رزبنگال در مدل ماكروفاژهاي التهابي در in vitro بررسي شد.
روشها: ماكروفاژهاي رده
J774A.1 با ليپوپلي ساكاريد باكتريايي و غلظتهاي مختلف رزبنگال (10- 200 ميكرومولار) در انكوباتور؛ 37c تيمار شدند. بعد از 18 ساعت، ميزان توليد NO توسط روش گريس و ميزانPGE2 ،TNF-a و IL-1 توسط اليزا سنجيده شد. از روش وسترن بلاتينگ براي ارزيابي كمي ميزان بيان آنزيمهاي iNOS و COX-II استفاده شد.
نتايج: غلظتهاي مختلف رزبنگال بطور وابسته به دوز توليد
NO، PGE2 و سايتوكاينهاي پيش التهابي را بطور معني داري (p<0.001) كاهش دادند كه اين كاهش محصول با كاهش بيان آنزيمهاي التهابي  iNOSو COX-II همراه بود. اين امر نشان دهنده تاثير ضد التهابي قابل توجه رزبنگال و نيز مكانيسم اثر آن مي باشد.
نتيجه گيري: رزبنگال بعنوان يك تركيب ضدالتهابي موثر و بي خطر مي تواند كانديد مناسبي براي درمان بيماريهاي التهابي در in vivo باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی