برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آنمی و ارتباط با سطح اریتروپوئیتیتن سرم در بیماران با بیماری مزمن انسدادی ریه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عطاران داوود*,رضايي طلب فريبا,خواجه دلويي محمد,باباييان مهستي,رضايي سامان
 
 *دانشگاه علوم پزشكي مشهد، بخش ريه
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه : اگر چه در اغلب موارد بيماري مزمن انسدادي ريه (COPD) همراه با پلي سيتمي مي باشد ولي گاهي به علت روندهاي التهابي در اين بيماري كه با اريتروپويز تداخل مي كند، مي تواند منجر به آنمي شود. ما در اين مطالعه شيوع آنمي در يگ گروه بيماران COPD و رابطه آن با ميزان اريتروپوئيتين سرم و شدت بيماري را مورد ارزيابي قرار داديم.
روش و بيماران: 80 بيمار
COPD با ميانگين سني 5/11- /+4/66 سال و %6/16-/+4/  FEV1 45وارد مطالعه شدند. شدت بيماري ريوي بر اساس راهنماي GOLD  تقسيم بندي شدند.
نتايج: آنمي بيماري مزمن در 13 بيمار معادل 3/16% بيماران مشاهده شد. ميزان اريتروپوئيتين سرم 203- /+59 و 255- /+3/70  واحد در ليتر به ترتيب در گروه بيماران آنميك و غير آنميك بود كه بين دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت
.(P=0.264) همچنين بين آنمي و شدت بيماري مزمن ريوي رابطه اي وجود نداشت.
نتيجه: اين مطالعه نشان مي دهد كه آنمي بيماري مزمن بطور نسبتا شايعي در بيماران
COPD ديده مي شود اگر چه سطح اريتروپوئيتين در بيماران آنميك ساپرس مي شود ولي اختلاف معني داري بين بيماران آنميك و غير آنميك مشاهده نمي شود .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 148  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی