برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جلوگیری از بروز عارضه فیستول برونکوپلورال توسط حمایت استامپ برونش با فلاپ نسجی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صدري زاده علي,رحيم محمدباقر
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: فيستول برونكوپلورال بدنبال عمل جراحي پنومونكتومي در 4-1% بيماران بروز مي نمايد و بدنبال عمل جراحي لوبكتومي بدرجات كمتر ديده مي شود. بروز اين عارضه با مرگ و مير و عوارض جانبي متعددي همراه مي باشد. حمايت استامپ برونش بعد از رزكسيون ريوي مي تواند سبب كاهش اين عارضه گردد بخصوص در بيماراني كه بطور خاص در معرض خطر بيشتري قرار دارند.
اهداف: نقش حمايت استامپ برونش با فلاپهاي بافتي اتولوگ در جلوگيري از عارضه فيستول برونكوپلورال بدنبال رزكسيون ريوي در بيماران فاقد فاكتورهاي مستعد كننده. روش كار: اين مطالعه از شهريور 1380 تا اسفند 1383 در بخش جراحي توراكس بيمارستان وليعصر (عج) تهران صورت پذيرفت. 80 بيمار كه قرار بود تحت جراحي پنومونكتومي و يا لوبكتومي قرار بگيرند و هيچگونه فاكتور خطر مستعد كننده براي بروز عارضه فيستول برونكوپلورال نداشتند انتخاب شدند و بطور تصادفي در دو گروه مساوي قرار گرفتند. در يك گروه استامپ برونش بطور ساده بسته شده و در گروه ديگر استامپ برونش بعد از بستن با فلاپهاي حمايتي اتولوگ پوشانيده شد.
نتايج: فيستول برونكوپلورال در دو بيمار از گروهي كه استامپ بدون حمايت و بطور ساده بسته شده بود بروز نمود (يك مورد بعد از پنومونكتومي و ديگري بعد از لوبكتومي) كه در هر دو مورد فيستول بدون نياز به جراحي مجدد بهبود يافت. تفاوت معني داري در بروز عارضه فيستول برونكوپلورال در دو گروه وجود نداشت. (4/
(P=0عارضه ديگري در هر دو گروه بروز ننموده و طول بستري بيمارستان نيز در دو گروه تفاوت معني داري نداشته است (4/ .(P=0
نتيجه گيري: حمايت استامپ برونش در بيماراني كه فاقد فاكتورهاي خطر مستعد كننده براي بروز عارضه فيستول برونكوپلورال بدنبال رزكسيونهاي ريوي مي باشند ارزش پيشگيري كننده نداشته است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 170  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی