برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تغییرات بافتی و ترشحی اپیتلیوم تنفسی در پاسخ به التهاب ناشی از کپسایسین در دو حفره بینی موش صحرایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بخشش مرتضي,حيدريان اسفنديار
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: به نظر مي رسد که التهاب بخشهاي مختلف دستگاه تنفس بر ساير قسمتهاي ديگر راههاي هوايي تاثيرگذار باشد. لکوترين ها از مهمترين واسطه هاي سلولي التهاب زا مي باشند و احتمال دخالت آنها در رفلکس هاي التهابي نازوبرونشيال در پژوهش هاي اخير گزارش شده است. به اين ترتيب، در اين مطالعه سعي شد تا اثرات احتمالي التهاب مجاري هوايي فوقاني بر عملکرد مجاري تحتاني مورد بررسي قرار گيرد.
روش ها: شدت التهاب، 6 و 24 ساعت بعد از گذاشتن ميکروپدهاي آغشته به سالين و دوزهاي
50gµ و 100 کپسايسين در شاخک مياني بيني اندازه گيري شد. براي ارزيابي شدت التهاب و مکانيسم ايجاد آن، تزريق داخل صفاقي دوزهاي 2 و 5mg/kg مونته لوکاست (آنتا گونيست عمومي گيرنده لکوترين ها) تجويز  شدند.
نتايج: ميکروپدهاي آغشته به سالين فقط در مرحله مزمن موجب افزايش معني داري در مقدار ترشح موکوس و تعداد ائوزينوفيل هاي مخاط برونش ها شدند (05/
(P<0دوزهاي مختلف کپسايسين در هر دو  مرحله موجب افزايش وابسته به دوز التهاب شد و اين اختـــلاف  به طور معني داري در حفره  بيني سمت راست شديدتر بود (01/ (P<0تزريق داخل صفاقي مونته لوکاست در دوزهاي 2 و 5 ميلي گرم به صورت وابسته به دوز موجب کاهش معني دار ي در التهاب ناشي از کپسايسين شد، اين کاهش با شدت بيشتري در  سمت چپ مشاهده شد (05/P<0).
نتيجه گيري: از نتايج اين پژوهش چنين استنباط مي شود که لکوترين ها در ايجاد التهاب با واسطه راه هاي هوايي فوقاني نقش بالقوه اي دارند و نتايج متفاوت مربوط به حفرات راست و چپ احتمالا مربوط به عصب گيري متفاوت اين دو حفره مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 85  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی