برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

درد التهابی مزمن می تواند آپوپتوز را در نورونهای هیپوکامپ القا کند

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جلالوند الهام*,جوان محمد,حائري روحاني سيدعلي,احمدياني ابوالحسن
 
 *گروه علوم جانوري، دانشکده زيست شناسي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: سلولها در پاسخ به تحريک هاي مختلف و در طي آپوپتوز مي ميرند و بدين صورت به شکل تنظيم شده اي کنترل مي شوند. در مورد نقش گلوکوکورتيکوئيدها در آپوپتوز نظرات متفاوتي وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر درد التهابي مزمن بود که با تغيير دادن سطح کورتيکوسترون پلاسما مي تواند آپوپتوز را در سلولهاي هيپوکامپ القا کند.
مواد و روشها: در اين بررسي فرمالين 5 درصد به صورت زير جلدي و به مدت چهار روز متوالي به کف پاي موشهاي صحرايي تزريق شد. در گروه جداگانه اي نيز موشها آدرنالکتومي شده و پس از دوره بهبودي تزريق فرمالين بر روي آنها نيز انجام مي شد.در روز پنجم موشها ابتدا با گاز دي اکسيد کربن بيهوش شده و پس از خونگيري، هيپوکامپ از مغز جدا شده و بلافاصله منجمد ميشد. از خون جمع آوري شده پلاسما جدا شده و براي سنجش ميزان کورتيکوسترون به روش راديوايمونواسي مورد استفاده قرار مي گرفت سپس پروتئين از بافت هيپوکامپ استخراج شده و آنزيم کاسپاز-3 فاکتور نهايي آپوپتوز، به روش وسترن بلاتينگ سنجيده مي شد.
نتيجه گيري: سنجش کورتيکوسترن به روش راديوايمونواسي نشان داد که سطح کورتيکوسترون با القا درد به طور معني داري افزايش مي يابد. همچنين آناليز وسترن بلات نشان داد که درد التهابي مزمن مي تواند آنزيم کاسپاز-3 را به طور معني داري فعال کند که چنين وضعيتي در موشهاي آدرنالکتومي شده، ديده نشد.
بحث: با توجه به اينکه هيپوکامپ داراي تراکم بالاي رسپتور گلوکوکورتيکوئيدي است به نظرمي رسد ارتباطي بين افزايش ميزان کورتيکوسترون پلاسما و القا آپوپتوز در نورونهاي هيپوکامپ وجود دارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی