برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر ضد دردی گیاه گالبانوم به وسیله تست فرمالین در موش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كرمي خيرآباد مريم,ظريف كار اسداله,اجتهادي محمد,رستگار كريم
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه وهدف: گياه باريجه از خانواده چتريان و از گياهان دايمي و بومي ايران و افغانستان مي باشد و همانند بسياري از گياهان حاوي مواد فعال بيولوژيک از جمله ترپن ها است. در اين مطالعه اثر ضد دردي تزريق داخل صفاقي گالبانوم (100ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن از شيرابه گالبانوم) بوسيله تست فرمالين بررسي شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از 30 موش سوري با محدوده وزني 25-32 گرم در سه گروه ده تايي استفاده شد. 15 دقيقه قبل از تزريق فرمالين به موش ها گالبانوم (100ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن)، نرمال سالين و يا دي متيل سولفوکسيد بعنوان حلال در گروه هاي شاهد تزريق گرديد. در پايان يافته هاي تحقيق با استفاده از آناليزواريانس و به دنبال آن تست توکي بررسي شد و مقدار
P<0.05 بعنوان معيار معني دار بودن اختلاف بين گروه ها در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد تزريق داخل صفاقي باريجه (100ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن) موجب کاهش معني دار درد نسبت به گروه کنترل در هر دو مرحله حاد
P<0.05 و مزمن P<0.001 آزمون فرمالين شد.
نتيجه گيري: گالبانوم باعث کاهش درد در هر دو مرحله حاد و مزمن آزمون فرمالين روي موش گرديد و داراي اثر ضد دردي قابل توجه مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی