برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رویکردی جدید در درمان بیماری دیابت اتوایمیون وابسته به انسولین با استفاده از سلولهای دندریتیک تیمار شده با IL-10

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اقدمي ناصر,موذني سيدمحمد*
 
 *گروه ايمونولوژي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت وابسته به انسولين يك بيماري خود ايمن به واسطه فعاليت سلولهاي T خود واكنشگر عليه سلولهاي بتاي جزاير لانگرهانس كبدي ميباشد. سلولهاي دندريتيك(DCs)  ميتوانند در صورت قرار گرفتن در محيطهاي سايتوكيني متفاوت عملكرد تحريكي و يا تنظيمي سلولهاي T را القا نمايند.
مواد و روش کار: در مطالعه حاضر ابتدا سلولهاي دندريتيك با استفاده از GM-CSF و IL-4 از سلولهاي بنيادي مغز استخوان موش توليد شده و بعد از تيمار شدن با IL-10 و يا LPS با پپتيد انسولين بارگذاري شده و از نظر شاخصهاي بلوغ و همچنين توليد سلولهاي T تنظيمي و القا توليد سايتوكينها مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتايج: نتايج نشان ميدهد كه ميزان بروز
 MHC class IIبر روي سلولهاي دندريتيك تيمار شده با IL-10 كمتر از سلولهاي دندريتيك تيمار شده با LPS 72) درصد در مقابل 93 درصد،P <0.04 ) مي باشد. هر چند سلولهاي دندريتيك تيمار شده با IL-10 قادر به القاي تكثير سلولهاي T بودند ولي مقايسه سايتوكينهاي توليد شده در دو گروه نشان ميدهد كه در گروهي كه با IL-10 تيمار شدهاند ميزان توليد IFN-y كمتر بوده است .(P<0.02) 
بحث: استفاده از سلولهاي دندريتيك تيمار شده با
IL-10 ميتواند در درمان و پيشگيري از ديابت خود ايمن موثر باشد ليکن براي بررسي بيشتر اين كارايي لازم است سلولهاي دندريتيك تيمار شده با اين سايتوكين در مدلهاي حيواني ديابت مورد استفاده و آزمون قرار گيرند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی