برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آنتی بادی های ضد گیرنده لپتین بر سیگنال لپتین و تولید TNF-α

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جلايي جعفر,زركش اصفهاني سيدحميد,رجاييان حميد,فاضلي مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: لپتين به عنوان يك سيتوكين از طريق گيرنده هاي لپتيني عمل مي كند. آنتاگونيزه كردن اعمال لپتين توسط مهار كننده اختصاصي مي تواند درمان مفيدي براي نارسايي هاي وابسته به لپتين باشد. اختلال در سيگنال لپتين در سطح گيرنده و مراحل متعاقب مي تواند به طور اختصاصي فعاليت لپتين را مهار كند. در اين مطالعه اثر آنتي بادي هاي ضد گيرنده لپتين به عنوان مهار كننده هاي مستقيم مورد آزمايش قرار گرفت.
روش ها: آنتي بادي هاي منوكلونال ضد گيرنده لپتين براي اثر ضد لپتيني با استفاده از روش بيولوژيك غربال گرديدند. ابتدا سلول هاي
MCF-7 براي مدت 30 دقيقه در مجاورت آنتي بادي قرار گرفته و سپس براي 5 ساعت در معرض لپتين نگه داشته شدند و فعاليت لوسيفراز تعيين گرديد. تاثير آنتي بادي 9F8 بر توليد TNF-a توسط منوسيت هاي تحريك شده با لپتين به وسيله فلوسيتومتري اندازه گيري شد. نتايج: لپتين موجب افزايش چهار برابري در فعاليت لوسيفراز در مقايسه با سلول هاي تحريك نشده گرديد. افزودن آنتي بادي قبل از لپتين به طور معني داري فعاليت لوسيفراز تحريك شده توسط لپتين را به شكل وابسته به دوز كاهش داد كه اين كاهش در غلظت 5 ميكروگرم در ميلي ليتر به ميزان 93%±0.8 بود. در حالي كه هيچ گونه اثر مهاري از آنتي بادي هاي 4H11،8C7 و 9G3 ديده نشد. ضمنا، هيچيك از آنتي بادي ها اثر تحريكي بر سيگنال لپتين نشان ندادند. آنتي بادي 9F8 حتي در مقادير بسيار پايين، در حد 5/0 ميكروگرم در ميلي ليتر، قادر بود به طور معني داري فعاليت لپتين را مهار كند.  كاربرد آنتي بادي 9F8 سي دقيقه قبل از لپتين به عنوان مناسب ترين زمان افزودن آنتي بادي تعيين گرديد. در مقايسه با سلول هاي تحريك نشده، لپتين افزايش مشخص و معني داري در فعاليت منوسيت ها ايجاد نمود. آنتي بادي 9F8  قادر بود اثر لپتين بر فعال سازي منوسيت ها به عنوان يك اثر فيزيولوژيك لپتين را مهار نمايد.
نتيجه گيري: از ميان آنتي بادي هاي مورد آزمايش بر عليه گيرنده هاي لپتيني انسان، نشان داده شد كه فقط آنتي بادي 9F8 مي تواند
سيگنال لپتين و توليد TNF-a به واسطه لپتين را مهار نمايد .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 121  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی