برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از رنگ ژانوس گرین برای مطالعات عملکرد میتوکندری و سنجش حیاتی کشت سلولی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قاضي خوانساري محمود*,محمدي بردبري افشين
 
 *گروه فارماكولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

ژانوس گرين يك رنگ آزو مي باشد كه در حالت اكسيده رنگ سبز مايل به آبي دارد و در حالت احيا بي رنگ است و به وسيله سيستم آنزيمي سيتوكروم اكسيداز ميتوكندريائي به حالت اكسيد در مي آيد. در اين روش مي توان وابستگي غلظت و زمان را در يك سنجش حياتي نشان داد. ما در اين مطالعه امكانپذير بودن يك واكنش رنگ سنجي را در اندازه گيري عملکرد ميتوکندري و درصد بقا سلولها و محاسبه LC50 مورد ارزيابي قرار داديم. به طور ايده آل گفته مي‌شود نتيجه مناسب يك آزمايش رنگ سنجي هنگامي است كه يك ماده بتواند فقط توسط ميتوکندري فعال و يا سلولهاي زنده نتيجه قابل قياس با ميتوکندري غير فعال و سلولهاي مرده داشته باشد مزيت روش‌هاي رنگ سنجي در سرعت، دقت و تكرارپذيري و كم بودن تعداد مراحل انجام آن است به طوري كه بتوان در زمان كم مقدار زيادي نمونه را مورد سنجش قرار داد. در اين مطالعه ابتدا سنجش در صد فعاليت ميتوكندريائي با ژانوس گرين، نمك تترازوليوم (MTT ) در متوکندربهاي جدا شده از کبد رت در مجاورت با پاراکوات و سيانورمورد ارزيابي قرار ميگيرد و سميت سلولي پاراكوات و آفلاتوكسينB1 بر روي سلولهاي كشت شده -12 PC با سه روش سنجش سميت سلولي، نوترال رد(Neutral red )،نمك تترازوليوم(MTT ) و ژانوس گرين(Janus green B ) مورد مقايسه قرار گرفت. مدت زمان لازم براي يك سنجش با ژانوس گرين كمتر از 1 ساعت، MTT حدود 5/3 ساعت و نوترال رد 3 الي 4 ساعت مي‌باشد. در اين مطالعه صرفنظر از متفاوت بودن متدولوژي هر آزمايش به نظر مي‌رسد ژانوس گرين B به دليل آسان بودن انجام آزمايش، صرفه جويي در زمان و تكرار پذيري نسبت به دو روش ديگر ارجح تر باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1118  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی