مشخصات مقاله

عنوان:  نقش اکسيداتيو استرس در آسيب هيپوکسيک ايسکميک مغزي
نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پوراحمد جلال*
 
 *گروه سم شناسي و داروشناسي، دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

تاکنون سه مسير سلولي و مولکولي مختلف که تحت شرايط هيپوکسيک/ ايسکميک سبب بروز مرگ نوروني ميگردند شناسايي شده اند. فعال سازي بيش از حد رسپتورهاي يونوتروپيک گلوتامات سبب ورود و تجمع يونهاي Ca2+ و Na+ به درون نورونها شده که متعاقبا تورم سريع سلولي و مرگ نورونها را در کمتر از چند ساعت بهمراه دارد. مسير دوم بوسيله اکسيداتيو استرس ناشي از تجمع راديکالهاي فعال اکسيژن و نيتروژن در نورونها رهبري ميشود. اپوپتوز يا مرگ سلولي برنامه ريزي شده که اغلب در حين فرآيند رشد رخ مي دهد بعنوان سومين مسير مرگ پاتولوژيک نورونها در سيستم عصبي جانوران بالغ شناخته شده است. روز بروز بر تعداد اسناد و شواهد علمي که بر دخالتExcitotoxicity  ، اکسيداتيو استرس و اپوپتوز در مرگ نورونهاي مغزي از طريق فعال سازي مسيرهاي سيگنالينگ مشترک و يا مجزا از يکديگر دلالت دارند افزوده مي شود، بنابراين در طراحي استراتژيهاي درماني نوين در مقابله با آسيبهاي نوروني هيپوکسيک ايسکميک مي بايست پيشگيري از وقوعExcitotoxicity  ، اکسيداتيو استرس و اپوپتوز را بصورت اساسي مدنظر قرار داد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 78  
 


آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی