مشخصات مقاله

عنوان: 

تبديل تنفس بيني (Nasal) به بيني دهاني (Oronasal) در طي ورزش

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خامنه سعيد*
 
 *مرکز تحقيقات سل و ريه، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

انسان به تنفس از طريق بيني، دهان با هر دو مختار است. تنفس از طريق بيني نقش اصلي در پردازش هواي دمي که قرار است به مجاري تحتاني تنفس و حبابجه ها تحويل شود بازي ميکند. هواي دمي در اصل در بيني گرم و مرطوب مي شود نه در دهان و رسوب ذرات نيز بطور موثرتري در بيني اتفاق مي افتد. در حال استراحت تنفس از بيني ترجيح داده ميشود. در هر حال در شرايط ورزش فراتر از سطح خاصي از تلاش تهويه اي مسير تنفس به وضعيت دهاني - بيني منتقل ميگردد. گرچه عوامل فيزيولوژيک و آناتوميک براي اين پديده مطرح است ولي به نظر ميرسد تا حدي نيز به ادراک فردي از شدت فعاليت تنفس بر ميگردد. نشان دادهاند که نقطه تبديل به تنفس دهاني - بيني (OSP: Oronasal Switching Point) با سطح جريان آشفته در بيني همبستگي دارد نوارهاي بيني (Nasal stripes) وسايل ساده اي هستند که با کاهش مقاومت در بيني، طول و شدت تنفس از اين طريق را افزايش ميدهند. همچنين سياهپوستان آفريقايي - آمريکايي در مقايسه با سفيدپوستان آمريکائي داراي حداکثر جريان دمي بالاتري در زمان OSP ميباشند. مطالعات ما حاکي از بالاتر بودن تنفس ارادي نسبت به تنفس عادتي از بيني ميباشد. بر طبق اين مطالعات اگر چه طول تنفس و شدت تهويه در زمان OSP در خانمها کمتر است، ولي ايشان از شيب تهويه اي بالاتري برخوردارند. سري ديگري از تحقيقات در آزمايشگاه ما نشان داده اند که آموزش (Training) ميتواند بطور معني داري هم زمان و هم تحمل فعاليت تنفسي را از طريق بيني افزايش دهد.

 
كليد واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 61  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی