برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تجربه نظام الکترونیک ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در جهان و بررسی ابعاد کیفیت و اصول اخلاقی و اجتماعی آن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دهقان رضا,قرباني وحيده
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديران كيفيت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت فرآیند تحقیق
زمان:  1384دوره 6
 
چکیده: 

تحولات سريع در تكنولوژي ها (technologies) و فرآيندهاي (processes) سازماني، پيشرفت دانش و توسعه علم مديريت در حوزه خدمات سلامتي (Healthcare Management) از يك سو و افزايش هزينه هاي تدارك و ارايه (delivery) مراقبت از سوي ديگر باعث شده اند تا نگرش سياستگذاران (policymakers) و دولتمردان به بخش سلامت (health sector) و فناوريهاي ارايه خدمات در اين حوزه تغييري بنيادين يابد، به گونه اي كه در طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه development با رويكردي approach تعاملي interactive و استراتژيك strategic به نظام سلامت نگريسته شود.
در واقع است راتژيستها و سياستگذاران بخش بهداشت و درمان با بهره گيري از قابليتهاي گوناگون تجارت الكترونيك (e-Commerce) و فناوري اطلاعات(Information Technology) ، فرآيندهاي طرح ريزي، ارايه و ارزيابي خدمات بهداشتي و درماني را اثر بخش تر و كارآتر مينمايند. بدين دليل است كه موضوع گسترش حوزه عمليات استراتژي تجارت الكترونيك و كاربرد آن در بخش سلامت بمنظور تدارك و ارايه مراقبتهاي بهداشتي و درماني در دو دهه اخير در اولويت برنامه هاي كلان توسعه در كشورهاي مختلف جهان قرار گرفته است.
محدوديتهاي مديران در بهره گيري از منابع انساني، فيزيكي و مالي، ضرورت برخورداري مديران از يك رويكرد سيستمي (systemic approach) و تمركز بر بهره وري (productivity) دربرگيرنده مفاهيم اثربخشي (effectiveness) فرآيندها در عين بهره برداري هر چه بيشتر از منابع در اختيار يا افزايش كارايي اهميت وجود سيستمهاي اطلاعاتي (information systems) و مكانيسم عمل آنها .(effectiveness) تعريف سلامت عمومي و نيز مفاهيم كاربرد استراتژي تجارت الكترونيك در بخش سلامت اعم از خدمات بيمارستاني(hospital services) ، مراقبتهاي سرپايي(out patient care) ، مراقبت در منزل). (و) ... در بخش اول اين مقاله ارايه مي شود home care در بخش دوم كه قسمت اصلي مقاله مي باشد چالش هاي اخلاقي و امنيتي در مديريت اطلاعات بهداشتي درماني مطرح مي شود. اصول اخلاقي مطرح در حوزه پزشكي از راه دور و سلامت الكترونيك و نيز توصيه هاي حقوقي و اخلاقي نهادهاي بين المللي در اين رابطه نيز در ادامه اين مطلب مورد بررسي قرار مي گيرد. در قسمت بعد منافع كمي و كيفي پياده سازي نظام الكترونيك سلامت از جمله افزايش دقت، صحت و قابليت دسترسي اطلاعات، كاهش ميزان خطاهاي پزشكي(medical errors) ، كاهش هزينه هاي نيروي انساني، تجهيزات و منابع فيزيكي، تسريع در وصول مطالبات بيمه اي ... (و) ( insurance ) بررسي و يكي از مكانيسمهاي موفق تحليل هزينه كارآيي) cost benefit analysis) نظام الكترونيك سلامت (ectronic health system (ارايه ميشود. در بخش پاياني اين مقاله نيز تحليلي از وضعيت كنوني برخي از كشورهاي توسعه يافته (developed) و در حال توسعه (developing) جهان در زمينه كاربرد استراتژي تجارت الكترونيك در بخش سلامت و نيز نقاط قوت و ضعف آنان در زمينه كاربرد اين فناوري ارايه و در راستاي توسعه سلامت الكترونيك (e-Health) بررسي ميشوند.

 
کلید واژه: نظام الكترونيك، خدمات بهداشتي و درماني، اصول اخلاقي و اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 98  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی