برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

الزامی برای طراحی سیستم اطلاعات بیمارستان UML

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فزون خواه شهلا,حاتمي سعدآباد فرهاد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديران كيفيت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت فرآیند تحقیق
زمان:  1384دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: بيمارستان شامل واحدهاي مختلف سازماني با انواع پردازشهاي اطلاعاتي متفاوت و با متدهاي مختلف جريان كار است. همچنين فرايند مراقبت هر بيمار منحصر به فرد است و نياز به ارتباطات متقابل بين واحدهاي سازماني و واحدهاي خارج سازماني دارد. لذا مراقبت از بيمار به شدت به اثربخشي سيستم اطلاعات بيمارستان (HIS) بستگي دارد. هدف از اين مطالعه بررسي زمينه استقرار HIS با پيگيري و درك جريان اطلاعات با استفاده از ابزار UML مي باشد .
روش پژوهش: اين مطالعه به روش بررسي نظام مند منابع (Systematic Review) و با استفاده از سا يتها و موتورهاي جستجوي (Search Engines & Meta Search Engines) معتبر و انجام جستجوي دستي  (Hand Search)و استفاده از روشهاي Citation و Reference tracking به انجام رسيده است
يافته ها: خدمات بيمارستان بطور گسترده اي به اثربخشي سيستم اطلاعات بيمارستان (HIS) بستگي دارد تا فرايندهاي پوياي بيمارستان هماهنگ و در راستاي اهداف بيمارستان عمل كنند. بهترين روش براي انجام اينكار سيستمهاي مديريت جريان كار (WFMS) است كه جريان كار را مدل بندي و فعاليتهاي تكراري را خودكار مي كند. جهت مدل بندي و مديريت جريان كار ابزارهايي موردنياز است UML ابزاري است كه قادر به توصيف معماري سيستمهاي اطلاعات بيمارستان به زبان قابل استفاده براي طراحي نرم افزاري سيستمHIS  است .
نتيجه گيري: مطالعات مختلف در اروپا نتايج مثبت استفاده از سيستمهاي مديريت جريان كار در طراحي HIS نشان داده است WFMS جريان كار را هماهنگ و انتظارات استفاده كنندگان را برآورده نموده و وظايف محوله را پيگيري مي كند. همچنين با توجه به اينكه ارايه كنندگان خدمات سلامت معمولا تصوير كاملي از موقعيت بيمار ندارند و با حجم زيادي از داده ها روبرو هستند، مدلهاي UML سيستمهاي پيچيده را سازماندهي نموده و بصورت شماتيك و الكترونيك قابل مشاهده مي سازند، با استفاده از سيستم هاي UML در طراحي HIS مقدار زمان مورد نياز براي بازيافت اطلاعات و مستند نمودن مراقبت و ارتباطات ميان كادر باليني و غير باليني كاهش مي يابد و در نتيجه منجر به بهبود كيفيت مراقبت و كاهش هزينه ها مي شود. لذا براي آنكه سيستم اطلاعات بيمارستان با موفقيت نصب شده و مورد استفاده قرار گيرد بايد HIS مطابق با سيتمهاي مديريت جريان كار باشد تا بيشترين بازدهي را فراهم آورد .

 
کلید واژه: سيستم اطلاعات بيمارستان (HIS)، سيستمهاي مديريت جريان كار (WFMS)، زبان مدل بندي مشترك (UML)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 103  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی