برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدلسازی قابلیت اطمینان واگنهای مولد برق

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ابراهيمي باران رسول*
 
 *گروه تضمين كيفيت معاونت فني شركت قطارهاي مسافري رجا
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديران كيفيت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت فرآیند تحقیق
زمان:  1384دوره 6
 
چکیده: 

طراحي و توسعه سيستم ها از طريق فرآيندي بنام فرآيند مهندسي سيستم ها انجام مي شوند و نيازمند كاربرد صحيح تلاش هاي علمي و مهندسي مي باشد تا از اينكه محصول نهايي در سطح رضايتبخشي از كاركرد مي باشد اطمينان حاصل گردد. همين نكته در تعمير و نگهداري نيز مصداق دارد. توجيه پذير بودن كاركرد محصول ساخته يا تعمير شده يا دستيابي به سطح رضايتبخشي از كاركرد آن بيانگر اينست كه محصول تا زمان لازم بگونه اي كه مورد نظر بوده و بصورتي موثر و كارا كار كند. پاسخگويي به اين مطلب بر عهده علم قابليت اطمينان است . تنها راه مطمئن و دقيق بررسي و تعيين قابليت اطمينان يك سيستم، اجراي آزمايش طول عمر بر روي آن است. با اين كار تجربي كه معمولا بصورت شبيه سازي شده يا در شرايط سخت آزمايشگاهي انجام مي شود مي توان رفتار سيستم را شناخت. البته با شناسايي رفتار تك تك اجزا يك سيستم مي توان در صورت شناسايي رابطه بين اجزا (مدلسازي سيستم) و استفاده از روابط رياضي حاكم بر سيستم، رفتار كل سيستم و قابليت اطمينان آنرا تعيين نمود. در اين مقاله با استفاده از داده هاي واقعي خرابي ها و با استفاده از روابط قابليت اطمينان، قابليت اطمينان (و توزيع تجمعي شكست) واگنهاي مولد برق مدلسازي شده اند. اين مدل و فرآيند مدلسازي در عمل و در بسياري از زمينه هاي كاربردي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: تابع قابليت اطمينان (R(t، تابع توزيع احتمال شكست ( توزيع تجمعي شكست) (F(t، تابع چگالي احتمال (ƒ(t، تابع نرخ شكست (λ(t، عمر طراحي(R(tR، ميانگين زمان تا خرابي MTTF ، تست فرضيه، خط رگرسيون، ضريب همبستگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 115  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی