برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نظام آموزش عالی و اشتغال در آموزش های عالی علمی - کاربردی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرزايي فيض آبادي ابوالفضل,خوي نژاد غلامرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

به منظور بررسي نتايج برنامه ريزي آموزشي وزارت جهاد كشاورزي كه در دهه گذشته با اجراي دوره هاي عالي علمي - كاربردي رشته هاي كشاورزي پياده شده است، وضعيت اشتغال دانش آموختگان ورودي سالهاي 1375 تا 1381 مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خراسان طي پژوهشي مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماري فارغ التحصيلان تا سال 1381، 942 نفر بوده و حجم نمونه آماري با استفاده از گروه نمونه و فرمول كوكران و فرمول تعديل 269 نفر تعيين گرديد. روش نمونه گيري، نمونه گيري تصادفي طبقه اي با تخصيص متناسب است. پرسشنامه تهيه شده از نظر روايي و اعتبار مورد تاييد قرار گرفت و در چند نوبت از طريق پست براي فارغ التحصيلان ارسال گرديد تا ضمن حفظ روش نمونه گيري ياد شده، اطلاعات مورد نياز به تعداد حجم نمونه آماري جمع آوري شود. داده هاي گردآوري شده در نرم افزار SPSS وارد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. در تعيين وضعيت اشتغال كه هدف اصلي پژوهش بوده است به طور اخص به وضعيت شاغل بودن يا شاغل نبودن افراد پرداخته شده است ولي در بررسي عميق تر ساير ابعاد مانند ميزان درآمد ماهانه، برخورداري از مزاياي بيمه و بازنشستگي، فاصله زماني دستيابي به شغل پس از فراغت از تحصيل، شاغل بودن در بخشهاي دولتي، خصوصي و خود اشتغالي، شاغل پاره وقت يا تمام وقت و امثالهم مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين در كنار هدف اصلي، اهداف جزيي پژوهش نيز حاصل گرديده است. برخي از نتايج تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات گردآوري شده حاكي از آن است كه در نمونه مورد مطالعه 38% دانش آموختگان جذب بازاركار شده اند و 62% غير شاغل هستند. با احتساب دانش آموختگاني كه در حال انجام خدمت سربازي هستند 6/43% كل دانش آموختگان، ظرفيت بالقوه نيروي متخصص جوان داراي مهارتهاي لازم كشاورزي هستند كه تاكنون جذب بازار كار نشده اند. حدود 44% شاغلين در بخش دولتي، 43% در بخش خصوصي و 13% در بخش خوداشتغالي فعاليت دارند. 5/77% دانش آموختگان نمونه مورد مطالعه از كيفيت دوره تحصيل زياد و خيلي زياد ابراز رضايت مي نمايند. تغييرات پيشنهادي اصلي گروه نمونه مورد مطالعه براي بهبود كيفيت تحصيل در مجتمع عبارتند از:
-
 افزايش مهارتهاي علمي دوره ها
-
بهبود سطح علمي اساتيد و مدرسين
-
تكيه بيشتر بر هدايت شخصي دانش آموختگان
-
ايجاد بنگاه كاريابي در مجتمع

 
کلید واژه: اشتغال، وضعيت اشتغال، دانش آموختگان كشاورزي، دوره هاي عالي علمي - كاربردي، موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي جهاد كشاورزي، مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خراسان، سرنوشت شغلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی